Koffieochtenden voor mensen met kanker en hun naasten (Lochristi) in Lochristi, Lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof te België op 9 November 2017.

09-11-2017 10:00

Het lokaal dienstencentrum 't Fazantenhof organiseert in samenwerking met Kom op tegen Kanker ontmoetingsmomenten voor mensen met kanker en hun naaste omgeving. Tijdens deze koffieochtenden staat gezellig samenzijn en ontspanning centraal. Lotgenoten begrijpen elkaar dikwijls met weinig woorden. Gewoon er voor elkaar zijn, betekent al heel wat. Deze ontmoetingsmomenten worden ondersteund door ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker.


Op termijn willen we ook een paar keer per jaar infosessies orgnaiseren waarbij telkens een andere thema centraal staat en we een deskundige uitnodigen. Indien bepaalde thema's naar voor komen tijdens de koffiemomenten, bestaat steeds de mogelijkheid om over dit thema een infosessie te brengen. Na de infosessie is er steeds ruimte tot napraten.


Bereikbaarheid openbaar vervoer: halte rustoord


Data + Tijd:


  • 9 november 2017 - 10.00u tot 12.00u


  • 14 december 2017 - 10.00u tot 12.00u


Inschrijven + Tel:

Inschrijven is wenselijk maar niet verplicht.


Organisatie: Lokaal dienstencentrum 't Fazantenhof

E-mailadres: dienstencentrum@ocmwlochristi.be

Telefoon: 09 355 93 09


Downloads:

Folder koffieochtenden Lochristi


Adres:

Lokaal dienstencentrum 't Fazantenhof,

Bosdreef 5c,        

9080 Lochristi.
Bron: www.allesoverkanker.be