Lotgenotencontactgroep “Begrijpt elkaar” in Toon Hermans Huis Roermond op 20 December 2017.

20-12-2017 13:30

Kijken naar wat "was" en "wat is".


Vaak wordt er in de directe omgeving gezocht naar steun en begrip voor de situatie waarin men zich bevindt maar men stuit in het eigen steunsysteem vaak op onbegrip. Doordat lotgenoten vaak in soortgelijke situaties verkeren kunnen zij begrip bij elkaar vinden.


Het doel van een lotgenotencontactgroep is om vooral op een positieve manier met elkaar kennis en ervaringen te delen. De situatie waarin de deelnemers zich bevinden kan niet worden veranderd, maar wel de manier waarop deze wordt beleefd en hoe er mee wordt omgegaan.


Tijdens de bijeenkomsten krijgt iedereen voldoende tijd om zijn of haar inbreng te doen en is er ruimte om gevoelens te delen. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de verhalen die gedeeld worden. Alle bijeenkomsten worden geleid door een professionele verliesbegeleider Ine van den Berg en een gastvrouw van het Toon Hermans Huis.


Data + Tijd: 

20 december 2017

13.30 tot 15.30


Docent en begeleiding:

Ine van den Berg.


Gastvrouw:

Mia Geraedts, Marjo Koolen.


Kosten:

5,- per bijeenkomst, de eerste keer is gratis.


Minimaal aantal deelnemers

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.


Locatie:

Toon Hermans Huis Roermond,

Willem II Singel 17,

6041 HP Roermond.


Aanmelden** en info:

Per mail via info@toonhermanshuisroermond.nl  of telefonisch via 0475 856 801, bij Margaret Beerens.
Bron: www.toonhermanshuisroermond.nl