Alternatieve geneeswijze bij borstkaner.

Complementaire therapieën.

16-02-2014 16:03
Als je belast bent met borstkanker moet je vaak belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over je behandeling. Het kan zijn dat je overweegt, naast je reguliere behandeling in het ziekenhuis, een complementaire, alternatieve behandeling te volgen.Bij het kiezen van een alternatieve behandeling...

Aanvullende benaderingen.

16-02-2014 16:01
Denk je aan een alternatieve benadering van borstkanker? Bespreek alternatieve behandelingen altijd in overleg met je arts. Artsen zullen verschillend reageren. Er is namelijk geen enkele alternatieve behandeling die genezing heeft opgeleverd. Je kunt er wel steun aan ontlenen en er de kwaliteit...