1/8/2021 - Werelddag voor longkanker.

30-07-2021 15:38Stichting tegen Kanker vestigt de aandacht op de meest voorkomende en dodelijkste kanker wereldwijd


Longkanker in de wereld en in België:


Met ongeveer 1,8 miljoen sterfgevallen per jaar is longkanker niet alleen de meest voorkomende, maar ook de dodelijkste kanker wereldwijd (Bron: Globocan - IARC, 2018). En de situatie verbetert niet, want tegen 2030 zullen er 2,45 miljoen mensen per jaar aan sterven! Longkanker doodt elk jaar meer mensen dan borst-, dikke darm- en prostaatkanker samen.


(Bron: Goldcopd.org/world-lung-cancer-day)In België is longkanker de belangrijkste sterfteoorzaak door kanker met bijna 6500 sterfgevallen per jaar. Het is de op twee na meest voorkomende vorm van kanker met 8815 nieuwe gevallen in 2018 (bron: Stichting Kankerregistratie, 2020). Hoewel vooral mannen boven de 65 jaar erdoor worden getroffen, komt daar snel verandering in. Momenteel is er een duidelijke toename van het aantal gevallen bij vrouwen, vanaf de leeftijd van 55 jaar.
Preventie: zonder tabak zouden bijna 9 van de 10 longkankergevallen kunnen worden vermeden!
De beste preventie is vanzelfsprekend om nooit te beginnen roken. Maar rokers kunnen de risicofactor ook sterk verminderen door te stoppen met roken. Tabakstop, de gratis dienst om te stoppen met roken van Stichting tegen Kanker, kan hen daarbij helpen. De dodelijkste kanker ter wereld zou in 90% van de gevallen kunnen worden vermeden als roken volledig zou worden uitgebannen.


Suzanne Gabriels, Expert Tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker : "Om een einde te maken aan de rampzalige gevolgen van de rookepidemie, zowel voor de roker als voor de samenleving, dienen de politieke leiders dringend een ambitieus antitabaksplan aan te nemen."


Screening: hoop voor zware rokers:


In tegenstelling tot borst-, dikke darm- en baarmoederhalskanker bestaat er in België geen opsporingsprogramma voor longkanker. Wanneer het echter laat wordt ontdekt (in twee derde van de gevallen), is het een kanker met een slechte prognose op herstel. Bij "zware rokers" kan een vroege opsporing door een lage dosis CT-scan echter een wezenlijk verschil maken en de genezingskansen sterk verhogen. Klinische studies hebben dit ruimschoots aangetoond. Helaas werkt dit niet voor alle rokers. Op basis van wetenschappelijke studies wordt het momenteel alleen aanbevolen voor "zware rokers". Bij deze rokers kan longkankersterfte bij vroege diagnose met 20 tot 24% worden verminderd. In de Verenigde Staten wordt deze screening al sinds 2015 aanbevolen. Ook in Nederland bestudeert men de mogelijkheid om het in te voeren. Wanneer volgt België? Stichting tegen Kanker nodigt de ministers van Volksgezondheid uit om hier werk van te maken!


Screening kan echter nooit het meest effectieve middel tegen longkanker vervangen, namelijk stoppen met roken!


Behandelingen van longkanker: eindelijk belangrijke vooruitgang!


Het "klassieke" trio van chirurgie, radiotherapie en chemotherapie is onlangs uitgebreid met gerichte behandelingen en immunotherapie. Deze laatsten kunnen de prognose van veel patiënten soms aanzienlijk verbeteren. En dat is maar goed ook. Maar er zijn twee nadelen aan verbonden. In de eerste plaats het kostenplaatje, wat de overheid ertoe zouden moeten aanzetten resoluut in preventie te investeren. En ten tweede het feit dat deze behandelingen niet bij alle patiënten of bij alle soorten longkanker werken. Hoewel er een kleine revolutie is in de behandeling van sommige van deze kankers, is er nog veel fundamenteel en klinisch onderzoek nodig om het actiegebied uit te breiden en de doeltreffendheid van gerichte behandelingen en immunotherapie verder te vergroten.  


Onderzoeksprojecten van Stichting tegen Kanker:


Dankzij de vrijgevigheid van haar donateurs kan Stichting tegen Kanker de beste onderzoeksteams financieren om kanker beter te begrijpen en betere behandelingen te vinden.


Tussen 2010 en 2018 heeft de Stichting 8 onderzoeksteams voor longkanker gefinancierd voor een totaalbedrag van € 1.076.832.


Onder de initiatieven die op dit gebied worden gesteund, ontvangt het team van professor Patrick Flamen van het Jules Bordet Instituut bijna 300.000 euro gespreid over 4 jaar om een onderzoeksproject uit te voeren dat erop gericht is longkankerpatiënten te identificeren die met immunotherapie kunnen worden behandeld. Professor Flamen: "Dankzij de laatste ontwikkelingen op het gebied van PET scan, kunnen wij de fibroblasten (belangrijkste cel van bindweefsel) analyseren die de tumor omgeven en die de tumor de effecten van immunotherapie sterk kunnen verzwakken. Ons doel is om de aanwezigheid van tumor fibroblasten te beoordelen voor en tijdens de behandeling. In combinatie met de beoordeling van circulerend DNA (genetisch materiaal dat door kankercellen wordt afgegeven) en andere parameters, zouden wij de behandeling van patiënten met longkanker dan beter kunnen personaliseren en optimaliseren."


"We zien veel vooruitgang en er is hoop. Maar er moet nog meer worden ingezet op preventie en organisatie van opsporingsprogramma's. Blijvende steun aan onderzoek is nodig om de behandelingen te blijven verbeteren. En laten we niet vergeten dat niet roken de belangrijkste risicofactor wegneemt voor deze dodelijkste kanker.", concludeert.Dr Didier Vander Steichel, Medisch Directeur van Stichting tegen Kanker.
Bron: www.kanker.be/nieuws