Aanschaf PET-CT-scanner voor toegankelijke en goede zorg in de regio.

09-12-2022 16:40

 

 

 

 

Ziekenhuis Nij Smellinghe en Antonius zijn een samenwerking aangegaan voor de aanschaf van een PET-CT-scanner. De verwachting is dat de inzet van deze scanner in de toekomst flink gaat toenemen, omdat het aantal mensen met kanker fors gaat stijgen. Voor de inwoners van Friesland betekent dit dat er straks twee PET-CT-scanners in de provincie staan. De nieuwe scanner komt in Nij Smellinghe te staan en zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 in gebruik worden genomen.

 

 

Foto: ondertekening Sandra Timmermans, Raad van Bestuur Antonius en Bert Kleinlugtenbeld Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe.

 

 

 

 

Versterken onze dienstverlening:


De reden voor het intensiveren van de samenwerking tussen Nij Smellinghe en Antonius is dat beide zorginstellingen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor de inwoners in de regio willen borgen. “Nij Smellinghe en Antonius zijn vergelijkbare gezondheidsorganisaties. Met het uitbreiden van de samenwerking versterken we de dienstverlening aan onze patiënten,” geven de bestuurders Bert Kleinlugtenbeld en Sandra Timmermans aan.

 

 

Diagnostiek met PET-CT-scanner neemt flink toe


Diagnostiek met een PET-CT-scanner wordt steeds vaker ingezet bij bijvoorbeeld oncologiepatiënten. De verwachting is dat de inzet van deze scanner in de toekomst flink gaat toenemen. Uit onderzoek* blijkt dat het aantal mensen met kanker fors gaat stijgen de aankomende tien jaar. Naar verwachting stijgt het aantal mensen met kanker in Nederland in de aankomende tien jaar van 800.000 naar 1,4 miljoen in 2032.

 

 

Behandeling kankerpatiënten efficiënter:


Door middel van een PET-CT-scan kan zowel de aard als de plaats van de afwijking nauwkeurig worden bepaald. Dit zorgt ervoor dat de diagnose sneller en zorgvuldiger kan worden vastgesteld. En ook tijdens de behandeling kan worden gekeken of de behandeling goed aanslaat of dat andere mogelijkheden beter zijn. Een PET-CT-scanner zorgt in het algemeen ervoor dat de behandeling voor kankerpatiënten efficiënter wordt.

 

 

Samenwerken voor toegankelijke zorg:


Om in te kunnen springen op de te verwachten toename van het aantal oncologiepatiënten en de bijbehorende diagnostiek werken Nij Smellinghe en Antonius samen. Om de zorg toegankelijk te houden zijn wij om die reden een samenwerking aangegaan voor de PET-CT-scanner. De scans worden beoordeeld door de vakgroepen van beide ziekenhuizen, die daarbij samenwerken met de nucleaire geneeskundigen van de vakgroep Radiologie en nucleaire geneeskunde MSB Martini uit het Martini Ziekenhuis Groningen.

 

Een mooi voorbeeld hoe ziekenhuizen samenwerken voor duurzame zorg in Noord-Nederland. Nij Smellinghe en Antonius verwachten in de nabije toekomst op meer gebieden te gaan samenwerken, zoals de verdergaande digitalisering van de zorg en de sensoring thuis.

 

 

*Trendonderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)