Aanvraag compensatie voor gezondheidsklachten door chroom-6 vaak afgewezen.

09-01-2022 17:13


Auteur: Erik van Hest - bd.nl/tilburg-e-oDeelnemers aan het tROM-project moesten verf van oude treinen schuren. In die verf dat de giftige stof choom-6. 

Foto: John Back.


TILBURG - Bij de gemeente Tilburg melden zich amper nog mensen die recht hebben op een eenmalige vergoeding omdat zij met chroom-6 hebben gewerkt. Wel komen er nog steeds aanvragen van mensen die denken dat zij gezondheidsklachten hebben overgehouden aan de giftige stof. Het merendeel wordt afgewezen.


Iedereen die tussen 2004 en 2012 deelnam aan het reïntegratieproject tROM, waarbij verf met giftige stoffen van treinen moest worden geschuurd, heeft recht op een eenmalige uitkering van ruim 7.000 euro. Over heel 2021 deden nog twee oud-deelnemers zo'n aanvraag. Het totale aantal van 729 aanvragen neemt daarmee nauwelijks nog toe, terwijl bij de gemeente bekend is dat 815 mensen recht hebben op een compensatie omdat ze aan tROM hebben meegewerkt. Van deze overige oud-deelnemers is niets meer vernomen.


77 keer advies tot afwijzing:


Meer aanvragen kwamen er van mensen die vermoeden dat ze door het tROM-project nu kampen met structurele gezondheidsklachten. 24 mensen deden in 2021 een aanvraag voor een vergoeding wegens  immateriële schade, die kan oplopen tot 40.000 euro. In totaal hebben nu 114 mensen zo'n aanvraag ingediend, waaronder drie nabestaanden. Op 77 aanvragen is inmiddels een negatief advies gekomen. In 26 gevallen werd de aanvraag wel toegekend. De rest wordt nog beoordeeld. 


Aanvragen voor een vergoeding wegens gezondheidsklachten worden beoordeeld door een medisch deskundige, waarna een onafhankelijke commissie advies uitbrengt. Het RIVM heeft een lijst samengesteld van aandoeningen die veroorzaakt kunnen zijn door het werken met chroom-6, zoals neus- en neusbijholtekanker, maagkanker, strottenhoofdkanker, longziekten of een bepaald eczeem. Die lijst is niet onomstreden, verschillende oud-deelnemers aan het tROM-project klagen ook over gebitsproblemen, terwijl dat volgens het RIVM geen gevolg is van chroom-6. 

Bron: www.bd.nl