Alle alarmbellen rinkelen, toch heeft Eindhoven geen idee hoeveel gevaarlijk benzeen asfaltcentrale van KWS uitstoot.

23-04-2021 17:59Auteur: Mark Wijdeven - ad.nl/eindhovenAsfalt Centrale Eindhoven op bedrijventerrein De Hurk  

Asfalt Centrale Eindhoven op bedrijventerrein De Hurk.

Foto: Kees Martens/DCI Media.


EINDHOVEN - Alle alarmbellen rinkelen over ongezonde uitstoot bij de recycling van asfalt. Toch heeft Eindhoven geen idee of de asfaltcentrale op bedrijventerrein De Hurk voldoet aan nieuwe, strengere normen. Asfalt Centrale Eindhoven is niet meer gecontroleerd op de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen sinds het bedrijf in 2019 te maken kreeg met aangescherpte regels.

Per abuis' zijn toezichthouders van de Omgevingsdienst begin 2019 niet gewaarschuwd dat ze de asfaltfabriek van wegenbouwer KWS in Eindhoven moesten controleren op de uitstoot van benzeen. ,,Er had een signaal moeten uitgaan om erop toe te zien dat voorschriften voor de emissie van benzeen worden nageleefd. Dat is niet gebeurd'', erkent de gemeente Eindhoven op vragen van deze krant. Er speelden bij de asfaltcentrale andere, urgente problemen zoals geluid en trillingen die de aandacht hebben opgeëist, geeft de gemeente als verklaring.    

Wat is benzeen?

Benzeen is een chemische stof met een zoete geur en zit bijvoorbeeld in benzine en ruwe olie. De stof zit altijd wel in de buitenlucht, bijvoorbeeld door benzine. De kans op het krijgen van kanker door benzeen hangt af van de hoeveelheid benzeen in de lucht en de tijd  dat iemand in contact is met benzeen. Het inademen van zeer veel benzeen kan vermoeidheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid of in ernstige gevallen bewusteloosheid veroorzaken. In de buitenlucht komt zoveel benzeen niet voor.


De uitstoot van benzeen bij de recycling van asfalt staat door mediaberichten volop in de aandacht. Bijvoorbeeld in Den Bosch is grote onrust ontstaan door overschrijding van de norm door de asfaltcentrale van Heijmans.


Genoeg reden tot zorg:


Reden tot zorg over de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) is er genoeg. Meetgegevens uit de zomer van 2018, die de gemeente wel heeft, tonen aan dat de fabriek moeite heeft aan de strengere norm te voldoen. Bij de productie van asfalt met een hoog gehalte hergebruikt asfalt was de uitstoot van benzeen ruim twee keer hoger dan sinds 2019 is toegestaan. Je zou toch benieuwd zijn hoe het zit?

SP-raadslid Jannie Visscher.Ook probeerde het bedrijf begin 2019 nog voor drie jaar ontheffing te krijgen voor een hogere uitstoot van benzeen. Die tijd had het bedrijf volgens de gemeente nodig om uit te zoeken welke technische maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe norm te kunnen voldoen. 


KWS worstelt met benzeenuitstoot:


Of KWS zelf actuele meetgegevens heeft, is niet bekend. Het bedrijf gaat niet in op die vraag. Een verklaring maakt wel duidelijk dat het bedrijf worstelt met de benzeenuitstoot, onder andere van de fabriek in Eindhoven. ,,Onze experts in de asfaltcentrale en onze productontwikkelaars op het gebied van asfalt onderzoeken momenteel de uitstoot en hoe deze beperkt kan blijven tot de wettelijke norm'', laat een woordvoerder weten. 


KWS onderstreept dat er actie in gang is gezet om de situatie voor de omgeving te verbeteren. Het bedrijf laat een overkapping bouwen zodat gerecycled asfalt droog kan worden opgeslagen en minder warmte nodig is bij de productie. De schoorsteen is hoger gemaakt en het breken van een deel van het oude asfalt is verplaatst naar een andere locatie waardoor er minder overlast is, zegt het bedrijf. 


Vragen SP:


De SP in Eindhoven heeft deze week vragen gesteld over de asfaltcentrale. SP-raadslid Jannie Visscher noemt het opmerkelijk dat er al bijna drie jaar niet meer is gecontroleerd op benzeenuitstoot. ,,Je zou toch benieuwd zijn hoe het zit?'', vraagt ze zich af.  


De SP wil dat KWS verplicht een nieuw en schoner systeem gaat toepassen als de huidige vergunning dit tegen het licht wordt gehouden. Het zogenoemde HERA-systeem dat KWS in Rotterdam al gebruikt, levert beter asfalt op, verbruikt minder energie en stoot minder benzeen en stank uit. 


KWS laat weten dat diverse opties nog op tafel liggen. ,,Het HERA-System is mogelijk één van de oplossingen'', aldus de woordvoerder. 
Bron: www.ad.nl