Apotheken verstrekken 7% minder medicinale cannabis.

12-01-2019 17:00


Auteur: Redactie Medicalfacts/ Janine Budding.epa01803190 Oaksterdam University, Chris McCatheran, horticulturalist clips leaves off stems during harvesting of buds from medical marijuana plants being grown at the Oaksterdam University in Oakland, California, USA, 22 July 2009, the day after Oakland residents overwhelmingly voted on 21 July to approve a first-of-its kind tax on medical marijuana sold at the city's four cannabis dispensaries. Oaksterdam University is a trade school for budding medical marijuana dispensary workers. State tax authorities last week released an estimate that California could raise 1.4 billion dollars with a cannabis levy. The Los Angeles City Council proposed a medical marijuana tax earlier this month, and the cities of Berkeley and San Francisco may consider similar legislation.  EPA/PETER DASILVA  .
                                                                                                                                     Nederlandse apotheken verstrekten in het afgelopen  jaar 49.500 keer medicinale cannabis. Dat is ongeveer 7% minder dan het  aantal van 53.300 in 2017. Het aantal keer dat cannabis in gedroogde  vorm door apotheken werd afgeleverd nam sterk af. Het gebruik van  medicinale cannabisolie nam nog wel toe. Dat schrijft de SFK deze week  in het Pharmaceutisch Weekblad.                                                                                                                                                                                                                
 

De sterke toename van het gebruik van medicinale  cannabis, zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, is voorbij. De SFK  constateert over 2018 zelfs een afname ten opzichte van 2017, dat tot  dusver het topjaar was. Mogelijk houdt deze afname verband met de  publicatie van het standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap  (NHG) over het voorschrijven van medicinale cannabis door huisartsen.


NHG-standpunt cannabis:

In juni 2018 bracht het NHG dit standpunt uit omdat huisartsen steeds vaker vragen over cannabis kregen van patiënten bij wie gangbare  therapieën onvoldoende effectief waren of te veel bijwerkingen gaven.  Het NHG adviseert huisartsen terughoudend te zijn bij het voorschrijven  van cannabis omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor  pijnreductie of verbetering van de kwaliteit van leven. Huisartsen  zouden het gebruik van medicinale cannabis alleen kunnen overwegen bij  patiënten in de palliatieve fase. Het NHG adviseert wel om medicinale  cannabis uit de apotheek te gebruiken en geen cannabis uit coffeeshops  of cannabisolie uit drogisten of reformzaken. De terugval in het gebruik van medicinale cannabis ten  opzichte van 2017 deed zich vooral voor in de maanden mei 2017 en juni 2017. Van het NHG-standpunt bestond al in maart 2018  een conceptversie. Dat verklaart mogelijk waarom er al in mei bijna  zevenhonderd verstrekkingen door apotheken minder waren dan in dezelfde  maand van 2017 (-13%). In juni 2018 waren dat er zelfs duizend minder (-21%). De aantallen in juli 2017 en 2018 waren weer praktisch gelijk. Als mei  en juni buiten beschouwing worden gelaten, komt de daling van het aantal verstrekkingen over geheel 2018 uit op minder dan 5%. Overigens is het  gebruik van cannabis op voorschrift van huisartsen beperkt van omvang. 


Ongeveer drie kwart van de mensen die medicinale cannabis gebruiken  krijgen dit voorgeschreven door een huisarts, en dat is net iets meer  dan één patiënt per gemiddelde huisartspraktijk van tweeduizend  ingeschreven patiënten. Dit cijfer komt overeen met dat van het  onderzoeksinstituut NIVEL dat daarover in september 2018 een  nieuwsbericht uitbracht.


Iets meer CBD olie:

Medicinale cannabis wordt in Nederland geteeld onder  verantwoordelijkheid van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) dat valt  onder het ministerie van VWS. De leverancier Bedrocan brengt gedroogde  vormen van cannabis op de markt (flos). Enkele apotheken produceren  daaruit cannabisolie, die met verschillende concentraties van de  werkzame stoffen dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD) beschikbaar zijn. Het aantal verstrekkingen van deze olievarianten nam in 2018 nog wel  toe, namelijk met zo'n 1100 (+4%). Van de gedroogde vormen waren er  vijfduizend verstrekkingen minder (-19%).


Aantal verstrekkingen per jaar van medicinale cannabis door openbare apotheken (2008 - 2018)Het gebruik van medicinale cannabis lijk op zijn retour.

 Bron: www.medicalfacts.nl