België scoort opnieuw beter op het vlak van tabakspreventiebeleid.

21-02-2020 19:25
België stijgt van de 17de (2016) naar de 10de plaats (2019) op de Tobacco Control Scale 2019 (TCS).


Dit gereputeerde rangschikkingsverslag beoordeelt om de drie jaar de staat van het tabakspreventiebeleid in de Europese landen. Het nieuwe rapport waarin 36 landen worden vergeleken, werd zonet in Berlijn voorgesteld op het Europees congres over tabaksbestrijding, de "European Conference on Tobacco or Health". Na 3 periodes (2010, 2013 en 2016) waarin België wegzakte in de ranking van de 10de, naar de 13de en zelfs naar de 17de plaats, klimmen we in 2019 omhoog om opnieuw te eindigen op de 10de plaats. Op nummer 1 staat het Verenigd Koninkrijk als best scorende land, maar het verliest een punt in vergelijking met 2016 omdat het budget voor tabakspreventieprojecten en - campagnes verminderde. In het algemeen is er bij alle landen een duidelijk gebrek aan financiering van tabakspreventie. Geen enkel land spendeert er 2 € / capita aan. Enkel Ijsland komt in de buurt. Stichting tegen Kanker vraagt onze overheden om extra financiële inspanningen te doen, in plaats van de besparingen die nu worden doorgevoerd.


WAT IS DE TOBACCO CONTROL SCALE (TCS):


De TCS is een graadmeter van de vooruitgang op 8 actieterreinen, die samen een effectief tabaksbeleid vormen:


  • prijsverhogingen,
  • rookverboden in publieke ruimten en werkplaatsen,
  • budget voor preventiecampagnes en informatie aan de consumenten,
  • reclameverboden,
  • gezondheidsboodschappen op tabaksproducten,
  • rookstophulp,
  • smokkel tegengaan (nieuw in deze meting sinds 2019),
  • mijden van tussenkomsten door de tabaksindustrie (nieuw in deze meting sinds 2019)


Met elke beleidsmaatregel kan een land punten scoren. TCS zet beleid dus om in een score. De puntenschaal objectiveert het gevoerde beleid, zodat landen onderling vergeleken kunnen worden.


BELGIE OPNIEUW IN DE TOP 10:

België staat met 58 punten op 100 opnieuw bij de groep van landen die toonaangevend zijn in de tabaksstrijd. In vergelijking met 2016 stijgt België met 9 punten (van 49 naar 58). Door de invoering van neutrale sigarettenpakjes stegen we in één ruk 4 punten. Met het optrekken van de prijs van tabaksproducten kwamen daar nog 2 punten bovenop. Ons land spendeerde in 2018, het referentiejaar van TCS 2019, in totaal € 3 174 000 aan tabakspreventie, wat neerkomt op een bijdrage van € 0,28 per capita. Er blijft een kloof van € 1,72 met de richtlijn van de Wereldbank om minimum € 2 per capita te investeren.


Dit budget omvat massacommunicatie-campagnes, tabakspreventieprogramma's of educatieve materialen. Dit budget omvat niet de kosten voor rookstopbegeleiding of voor relevant onderzoek. Twee nieuwe elementen werden in rekening gebracht bij de TCS 2019. Op het eerste element, het tegengaan van smokkel, halen we 2 punten op 3, net zoals 16 andere landen. Op het tweede element, het mijden van tussenkomsten door de tabaksindustrie, doen we het, net zoals vele andere landen, zeer slecht met 0 op 2. Enkel Frankrijk, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk halen wat de Tobacco Industry Interference Score betreft 1 punt op 2.


HOE KUNNEN WE NOG BETER SCOREN IN DIT KLASSEMENT:

Roken veroorzaakt 14.000 vroegtijdige overlijdens per jaar in België alleen. Een krachtig beleid door de Belgische overheden is noodzakelijk om dit aan te pakken. Met de neutrale sigarettenpakjes, het optrekken van de taksen op tabaksproducten en onze inspanningen in de strijd tegen tabakssmokkel zijn we op de goede weg. Ook het totaal reclameverbod dat er op federaal niveau zit aan te komen, is een goede zaak.


Om het nog beter te doen bij de volgende meting, de TCS in 2022, zullen we moeten inzetten op hogere taksen voor producten op basis van tabak. En ook op een intensieve samenwerking tussen alle bevoegde beleidsniveaus in ons land zodat grote rookstopcampagnes naar het voorbeeld van Nederland en het Verenigd Koninkrijk met "Stoptober" of Frankrijk met "Le mois sans Tabac" haalbaar worden.


Een andere nieuwe uitdaging is om inmenging van de tabaksindustrie in het volksgezondheidsbeleid van ons land tegen te gaan. Stichting tegen Kanker wil daarom dat de engagementen van Frankrijk en Nederland om zeer terughoudend te zijn bij contacten met de tabaksindustrie worden overgenomen door de Belgische beleidsmakers en overheidsadministraties.


AANBEVELINGEN TCS RAPPORT.


LINK NAAR HET VOLLEDIGE TCS RAPPORT 2019.Bron: www.kanker.be