Belgische bevolking laat zich onvoldoende screenen op kanker. “De kankerklok tikt genadeloos verder”.

06-04-2022 18:20

 

 

Auteur: Redactie - hln.be/fit-en-gezond

 

 

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar laten best tweejaarlijks een mammografie doen. 

Foto: Getty Images.

 
 
 
 
 
 
Uit een recente bevraging blijkt dat de Belgen zich onvoldoende geïnformeerd voelen over kankerpreventie en zich ook onvoldoende laten screenen. Terwijl de ziekte veel beter behandelbaar is bij een vroege diagnose. Professor Luc Colemont vindt dat daar dringend verandering in moet komen. “Preventie is geen toverwoord, maar het heeft wel een significante impact op de strijd tegen kanker.”
 
De studie werd uitgevoerd door iVOX en toont aan dat 6 op de 10 Belgen onvoldoende geïnformeerd is. De bevraging ging zowel over screening bij de Belgen als hun gezonde gewoontes ter preventie van kanker. 
 
De medische sector informeert de Belgische bevolking al jaar en dag over hoe ze kanker vroegtijdig  kunnen opsporen en voorkomen. Zo wordt screening voor darm- en prostaatkanker sterk aanbevolen vanaf de leeftijd van vijftig jaar. Voor huidkanker kan de gehele bevolking zich best laten controleren, idealiter tweejaarlijks. Ook is er in Vlaanderen een grootschalig screeningsprogramma voor borstkanker dat vrouwen tussen 50 en 69 jaar motiveert om tweejaarlijks een mammografie te laten doen.
 
 

Melanomen spannen de kroon:

Toch weet 25 procent van de vrouwelijke bevolking niet vanaf welke leeftijd ze best op controle gaat en dezelfde hoeveelheid vrouwen boven 50 jaar heeft zelfs nog nooit een mammografie gedaan. De cijfers voor darm- en prostaatkankerscreening zijn nog slechter: 46 procent van alle 50-plussers laat zich nooit controleren op darmkanker. Voor prostaatkanker ligt dat cijfer op 66 procent. Wat checks op melanomen betreft zijn de cijfers het hoogst: 82 procent van de 50-plussers gaat daarvoor nooit op controle. Terwijl tumoren wel de belangrijkste doodsoorzaak bij Belgen zijn.

 

 

Een derde van de geënquê­teer­den beschouwt een kanker­scree­ning als pijnlijk en angstwek­kend.

 
 
 
Gelukkig beschouwen de meeste van de deelnemers kankerscreening als een goede gewoonte die herhaald moet worden. En mensen die zulke onderzoeken vermijden, hebben daar doorgaans een specifieke reden voor. Zo beschouwt een derde van de ondervraagden een kankerscreening als pijnlijk en angstwekkend. Tien procent van de Belgen kiest bewust om niet op onderzoek te gaan uit schrik voor de resultaten, maar hoe vroeger de diagnose wordt gemaakt, hoe hoger de kans op overleving.

Naast tijdige screening zijn gezonde gewoontes om het risico op kanker te verminderen ook niet onbelangrijk: niet roken, genoeg sporten, gezond eten, weinig alcohol drinken en je voldoende beschermen tegen de zon. Maar liefst 17 procent van de Belgen blijkt geen besef van die gewoontes te hebben, toont het onderzoek.

 

 

Het leed dat kanker veroor­zaakt is met geen enkele studie te becijferen.

Professor Luc Colement.

 
 
 

Screening uitgesteld door Covid-19:


Bij het horen van de cijfers, gaat de alarmbel rinkelen bij professor Luc Colement van de vzw Stop Darmkanker. “Preventie is geen toverwoord, maar het heeft wel een significante impact op de strijd tegen kanker”, zegt hij. “Het leed dat kanker veroorzaakt, is met geen enkele studie te becijferen. Onze politici en bevolking zijn zich daar nog te weinig bewust van. We kunnen kanker bij de bron aanpakken, maar daar is een concreet actieplan voor nodig. Tot dan zullen we achter de meedogenloze feiten blijven aanlopen.”

Ook Covid-19 was geen cadeau als het op kankerscreening aankomt. De Stichting Kankerregistratie deed een studie naar de impact van de pandemie op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in België. In april 2020, wat samenvalt met de eerste coronagolf, was er een daling van 44 procent in vergelijking met april 2019. Vandaag is er een daling van 6 procent tegenover maart 2019. In totaal goed voor naar schatting zo’n 4000 ontbrekende diagnoses.

 

Doordat de gezondheidszorg overbelast is, worden kankerscreenings vaker naar de achtergrond geduwd. De medische sector heeft dan ook schrik voor een stijging van vergevorderde kankers, net zoals 78 procent van de respondenten.
 
 
 

Het is dringend tijd dat kankerpre­ven­tie en -scree­ning opnieuw bovenaan op de agenda wordt gezet.

Professor Luc Colement.

 
 
 
Professor Luc Colemont van vzw Stop Darmkanker reageert: “Covid-19 domineert al bijna twee jaar de wereld, de gezondheidszorg en het nieuws. Dat de reguliere zorg mee in de klappen deelt is geen geheim. Ergens is dat begrijpelijk, maar het is dringend tijd dat kankerpreventie en -screening opnieuw bovenaan op de agenda wordt gezet, ook op die van onze beleidsmakers. De kankerklok tikt genadeloos verder. Laten we niet wachten tot het 5 na 12 is.”
 
 
 
 
 
Bron: www.hln.be