Beter zicht op mensen met bloedkanker.

14-05-2021 16:37

  • LOTGENOTEN
Ondersteuning bij leven met en na kanker ' Patiëntenorganisatie Hematon

In de afgelopen 30 jaar verdubbelde het aantal mensen met een hematologische kanker. Door de vergrijzing zal de komende jaren het aantal mensen dat deze ziekte krijgt, toenemen. De 5-jaarsoverleving is echter bij de meeste hematologische kankersoorten over de jaren heen gestegen.


Deze conclusies komen uit het rapport 'Hemato-oncologische zorg in Nederland' van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Het lijvige rapport brengt trends over de zorg en behandelingen van mensen met bloedkanker nauwgezet in beeld. Een rapport dat overloopt van de feiten en data. Zo blijkt dat vermoeidheid een van de meest belemmerende factoren is in de dagelijkse bezigheden. En dat mensen met multipel myeloom vaker fysieke en mentale gevolgen ervaren in vergelijking met mensen met een andere hematologische ziekte.


Registratie:


Het IKNL startte in 2014 met het NKR+ project om meer gegevens te verzamelen over het beloop van hemato-oncologische aandoeningen. Hoe vaak komen ziektes voor? Hoe oud is een patiënt gemiddeld? Wat zijn de meest gebruikte behandelingen? En natuurlijk: wat is het percentage van mensen dat na vijf jaar nog leeft? Na vijf jaar zijn deze samengevoegd in het rapport 'Hemato-oncologische zorg in Nederland'.


Door het project is de dataset over hemato-oncologische ziektes uitgebreid met veel nieuwe gegevens. 'Mede dankzij deze grote getallenbrij zijn we in staat te zoeken naar sporen en trends die richtinggevend zijn voor ons denken', aldus Jan Mol  van het bestuur van Hematon. Ook geeft het rapport relevante aanbevelingen, zoals extra aandacht voor oudere patiënten en meer onderzoek naar de fysieke en mentale gevolgen van de ziekte.


Met deze rapportage wordt de ingeslagen weg versterkt om naast goede evaluatie van de kwaliteit van zorg, ook oog te hebben voor de kwaliteit van leven. In de gesprekken van zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers zullen we dat blijvend op de agenda zetten.


Het volledige rapport met alle aanbevelingen is te lezen via deze link
Bron: www.hematon.nl