Bevat houtrook giftige en kankerverwekkende bestanddelen?

18-11-2014 20:54


De veel gestelde vraag.


Wij zeggen houtrook bestaat uit ziekmakende stoffen.


 Bij verkeerd stoken is het zeker kankerverwekkend.


 Bij goed stoken wordt het risico iets minder.


 Verkeerd stoken merk je aan de stank en rook.


 Hoe meer rook hoe slechter er wordt gestookt.


Verkeerd stoken is; bij mist, weinig wind, te grote kachel (door overcapaciteit), nat hout, behandeld hout, te weinig zuurstof .


Dr. Katinka Wouters antwoordt, In principe komen bij de verbranding van (onbehandeld) hout verschillende, mogelijk schadelijke, chemische stoffen vrij, waaronder koolstofmonoxide, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en fijn stof.

Koolmonoxide (CO) is giftig, denk maar aan CO-vergiftiging. CO neemt de plaats in van zuurstof in het bloed en zorgt in de meest extreme gevallen tot zuurstofgebrek in de hersenen, en de dood tot gevolg.


Dit komt vooral voor wanneer een ruimte waar hout, gas of stookolie verbrand wordt, slecht verlucht is (te weinig zuurstoftoevoer).

Een aantal PAK's zijn kankerverwekkend en/of irriterend voor de luchtwegen. Benzo(a)pyreen is de best bekende kankerverwekkende PAK. Het zijn dezelfde soort chemische stoffen als deze die vrijkomen bij het verbranden van tabak, waarvan het kankerverwekkende effect algemeen gekend is. Ook bij het aanbranden van voedsel en het verbranden van houtskool komen PAK's vrij, wat de zomerse barbecue een stuk minder aantrekkelijk maakt.


Fijnstof is eigenlijk een verzamelnaam voor alles dat vrijkomt bij verbranding en een bepaalde diameter heeft (van 0,1 tot 10 micrometer). We kennen het vooral van de verbranding van benzine, maar het geldt net zozeer voor de verbranding van hout. Vooral klachten aan de luchtwegen zijn het gevolg van blootstelling aan fijnstof. Hoe dit fijnstof precies de gezondheid beïnvloedt is nog onduidelijk, maar het is wel zo dat hoe fijner het stof is, hoe schadelijker het lijkt te zijn.


Hoewel houtrook algemeen als 'gezellig' wordt beschouwd en voor velen een aangename geur heeft, heeft het dus dezelfde soort bestanddelen als de minder romantische rook van fossiele brandstoffen (kolen, stookolie, etc). Echter, in hoeverre houtrook minder of meer schadelijk is voor de gezondheid als andere rook, is nog niet grondig bestudeerd. De manier waarop gestookt wordt, zal hier ook een invloed op hebben. Als er bijvoorbeeld veel zuurstof beschikbaar is, zal de verbranding vollediger zijn (dus tot CO2, het ultieme verbrandingsproduct) en komen er minder schadelijke stoffen vrij. Het is dus moeilijk om te zeggen hoe schadelijk houtrook precies is.

Bijgevoegd vind je nog een

literatuurstudie:  https://www.ikhebeenvraag.be/mediastorage/FSDocument/211/gezondheidseffecten_van_houtrook_2011_rivm_609300027.pdf   over de mogelijke gezondheidseffecten van houtrook. Zoals je zal zien, blijkt ook daar uit dat er nog veel onzekerheid is op dit vlak.


Hand naar rechts 2

Houtrook.nl vindt dan ook dat er meer onderzoeken moeten komen hoe schadelijk houtrook is. In het RIVM rapport staat duidelijk dat er gezondheidschade bij mensen ontstaat. Wij als Houtrook.nl weten dat veel gedupeerden gezondheidsproblemen hebben gekregen door blootstelling aan houtrook, maar niet iedereen wordt direct ziek van houtrook. Net als tabaksrook de ene krijgt kanker en de andere rookt stevig door. Maar 100% staat vast dat rook voor iedereen schadelijk is. Houtrook.nl vergelijkt het maar met het genenpakket wat je bij je geboorte meekrijgt, je hebt er van 1000 punten en de andere 100 punten. Elke keer met vervuiling in aanraking komen kost punten. Er zijn er meer van 100 dan van 1000 en de kans dat je onder de 100 punten zit is heel groot. Dus elke onnodige luchtverontreiniging moet worden voorkomen. "Sfeerhaarden" op hout mogen geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Vuurtje stoken wordt altijd als heilig beschouwd en daar moeten we vanaf de waarheid is belangrijker dan de vervuiling die houtstoken met zich mee brengt. 


Bron: www.houtrook.nl