Bewoners Hillegersberg-Schiebroek ervaren overlast door houtrook.

28-11-2014 18:41


ROTTERDAM - Longfonds Nederland waarschuwt mensen in Hillegersberg-Schiebroek over de gevolgen van houtrook. 'Nu de donkere dagen zijn aangebroken, gaan veel mensen weer hun open haard of houtkachel stoken. Voor de meesten is dit erg gezellig en ook een goedkope manier om hun huis te verwarmen, maar veel mensen weten niet dat in Hillegersberg/Schiebroek vele honderden open haarden en kachels staan', laat het longfonds weten. 'Gelukkig stookt niet iedereen gelijktijdig. De buitenlucht is hier al vaak ernstig vervuild door fijnstof PM 10 en PM 2.5, mede door het drukke verkeer overdag op onder andere de Molenlaan.'


Benzeen a


HOUTROOK STAAT OP NUMMER 1 PM2,5 BENZEEN enz........

00000astma


Veel mensen hebben last van houtrook en krijgen hier ook gezondheidsproblemen door. Dit geldt zeker voor mensen die long- of hartklachten hebben. Kleine kinderen kunnen zelfs astmatisch worden bij langdurige blootstelling.


longfonds


Longfonds Nederland, GGD's en milieuorganisaties waarschuwen geregeld voor de extra luchtvervuiling die ontstaat door het stoken van houtkachels en open haarden. De laatste jaren neemt het aantal hiervan schrikbarend toe, omdat men vaak denkt, dat het stoken van hout milieubewust is. Dat men hierbij het buitenklimaat ernstig vervuilt, is men zich nog niet bewust.


Stoken:


bad-neighbor

Mensen stoken ook bij windstil en mistig weer of smog. Houtrook slaat dan in de omgeving neer en blijft daar lang hangen. Zodoende wordt de buitenlucht in dicht bewoonde gebieden extra vervuild, naast de vervuiling van het drukke verkeer in veel straten.


5

Ja daar gaan we weer bij mist of weinig wind de kachels draaien op volle toeren!!!!!!!!!

Hierdoor kunnen de hoge concentraties schadelijke stoffen extra gezondheidsklachten veroorzaken voor zowel de stokers als hun buren.


Kanker-verwekkende-stoffen-SAFETY-ANALYSE


Door verkeerd hout te gebruiken of verkeerd te stoken komen er veel stoffen vrij die nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en dus de gezondheid. Dit geldt met name voor Fijnstof PM 10 en PM 2,5 en PAK's, zoals het kankerverwekkende Benzo(A)Pyreen. Gebruik dus de juiste brandstof: Goed haardhout moet tenminste twee jaar drogen.


5

Twee jaar drogen ja hoor???? Staatsbosbeheer levert hout wat meteen in de kachel kan. Drogen dat doet het wel in de kachel.

112Groningen Niels de Kant

Goed stoken.. ook bij goed stoken komen er veel gevaarlijke stoffen vrij en veel stank. Stoken in woonwijken NO WAY


Geverfd afvalhout:

Gebruik geen geverfd afvalhout, multiplex of spaanplaat. En voor het aanmaken geen krantenpapier, maar kleine houtjes of natuurlijke aanmaakblokjes.
Een juiste zuurstoftoevoer is belangrijk. Smoor het vuur dus niet, anders krijg je een onvolledige verbranding en komen veel meer kankerverwekkende stoffen vrij. Grijze of zwarte rook geeft aan dat u verkeerd stookt.


2

Geen commentaar zie foto de PRAKTIJK.

nijkerk cris
De kachel is goed gekeurd dus kunnen wij gemeente Nijkerk er niets meer aan doen.

Zorg dus altijd voor een zo volledig mogelijke verbranding en let er op dat de schoorsteen goed trekt. Zorg ook voor voldoende aanvoer van verse buitenlucht via bijvoorbeeld ventilatieroosters. Veel stokers van open haarden krijgen zelf veel schadelijke stoffen binnen bij verkeerd stoken. Dat vinden wij van houtrook.nl geen probleem, maar zadel niet een ander daar mee op!!!!!!!!!!!!!!!!


5

Stoken is een kunst. Niet in een houtkachel voor privé.
Een centrale heeft al problemen om alles goed af te regelen. 
Fijnstof blijft fijnstof ook bij "goed" stoken.


Bron: www.houtrook.nl