Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker.

21-06-2022 18:49

 

 

 

 

 

Amerikaans onderzoek toont een mogelijk biologisch mechanisme dat de associatie tussen diabetes en borstkanker verklaart. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Nature Cell Biology.

 

Eerder onderzoek heeft associaties tussen diabetes en borstkanker blootgelegd. Daarbij is insulineresistentie in verband gebracht met de incidentie van borstkanker en een slechtere overleving.

 

Het onderzoek toont een mogelijk biologisch mechanisme dat de twee ziekten verbindt. De auteurs laten zien dat extracellulaire blaasjes (EV’S), afkomstig van borstkankercellen, de insulinesecretie van de pancreas onderdrukken en zo de glucosehomeostase verslechteren. EV-ingekapseld miR-122 richt zich op PKM in β-cellen waardoor glycolyse en ATP-afhankelijke insuline-exocytose wordt onderdrukt. Muizen die hoge miR-122 EV’s ontvingen of borstkankertumoren hadden, vertoonden een onderdrukte insulinesecretie, verhoogde endogene glucoseproductie, verminderde glucosetolerantie en nuchtere hyperglykemie.

 

Deze effecten dragen bij aan tumorgroei en konden worden opgeheven door remming van de EV-secretie of miR-122. Vergeleken met controles zonder kanker bleken patiënten met borstkanker hogere niveaus van circulerend EV-ingekapseld miR-122 en nuchtere glucoseconcentraties maar een lagere nuchtere insuline te hebben. Een verslechtering van de glykemische controle draagt dus niet alleen bij aan tumorprogressie, maar ook aan de incidentie van diabetes type 2 bij borstkankerpatiënten.

 

 

Bekijk ook deze video: Borstkanker-highlights van ASCO 2022