BVN en NABON geven antwoorden over het coronavirus en borstkankerzorg.

27-03-2020 19:27


Het coronavirus heeft op dit moment veel invloed op ons dagelijks leven. En zeker ook op mensen met de diagnose (borst)kanker. Soms zitten zij in onzekerheid, omdat hun operatie of andere behandeling is uitgesteld. Wat betekent dit voor hen? Als Borstkankervereniging Nederland hebben wij hierover nauw contact met Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON) Het NABON vertegenwoordigt alle zorgverleners die bij borstkankerzorg betrokken zijn: internist-oncologen, oncologisch chirurgen, radiotherapeuten, radiologen, plastisch-chirurgen, pathologen, klinisch genetici en onderzoekers. Vragen die vaak gesteld werden en de afgelopen dagen bij ons binnenkwamen, legden we voor aan het NABON. Dit zullen wij de komende tijd blijven doen. Zo nodig wordt deze informatie aangevuld.Borstkankerzorg algemeen:

Hoe is de borstkankerzorg nu - in tijden van corona - geregeld?

Borstkankerspecialisten hebben een handreiking gemaakt met adviezen om de zorg voor mensen met borstkanker in alle ziekenhuizen zo goed mogelijk door te laten gaan. Deze is landelijk verspreid in alle ziekenhuizen waar patiënten met borstkanker worden behandeld. Zorgverleners hebben hierover onderling overleg gevoerd, ook op landelijk en regionaal niveau, zodat iedereen met borstkanker overal goede zorg krijgt. Oók onder de huidige omstandigheden.


Heeft BVN een rol gehad bij het opstellen van dit stuk?

Ja. BVN is betrokken om vanuit patiëntenperspectief mee te lezen en aan te vullen. Wij staan altijd in contact met de NABON en hebben nu een extra korte lijn met elkaar. Hierdoor kunnen wij vragen uit onze achterban aan deze specialisten voorleggen.


Worden mijn gegevens nog wel in het borstkankerteam besproken?

Ja! Overleggen waarbij artsen en verpleegkundigen het behandelplan bespreken per patiënt gaan door. De uitkomst van dit overleg wordt nu vaak telefonisch en indien nodig fysiek met patiënten besproken.


Door het opstellen van adviezen over borstkankerzorg in deze coronatijd zou de zorg ook nu overal hetzelfde moeten zijn. Ik merk dat dit niet zo is. Hoe kan dat?

Ook zonder corona zijn er verschillen tussen ziekenhuizen. Dat is onvermijdelijk. Nu is het zo dat in sommige regio's corona veel voorkomt - zoals in Brabant - waardoor er capaciteitsproblemen kunnen ontstaan. Dit betekent niet dat je daar als borstkankerpatiënt aan je lot wordt overgelaten. In elk ziekenhuis worden alle borstkankerpatiënten besproken. Ook nu. Voor iedereen wordt naar de behandeling gezocht die onder de huidige omstandigheden het beste en meest veilig is.


Diagnose:

Als er 'iets' is gevonden bij het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, of als je zelf een afwijking voelt of ziet aan je borst, wordt dit dan nader onderzocht?

Het bevolkingsonderzoek is sinds 16 maart gestopt met screening. Patiënten die daarvoor zijn onderzocht en een uitslag hebben die nader onderzoek vraagt, worden nog steeds in het ziekenhuis gezien. Als iemand zelf een afwijking voelt en de huisarts vindt het noodzakelijk om deze in het ziekenhuis te laten checken, dan kan er nog steeds een afspraak in het ziekenhuis worden gemaakt.


Behandeling:

Wat is de reden dat bepaalde behandelingen nu worden aangepast?

Geprobeerd wordt om het risico op corona zo laag mogelijk te houden.


Dit houdt in;


  • minder bezoek aan het ziekenhuis,
  • behandelingen zo mogelijk aangepast naar tabletvorm in plaats van via een infuus,
  • bij voorkeur worden behandelingen gegeven die de weerstand zo min mogelijk verlagen,
  • soms kan in overleg besloten worden een behandeling uit te stellen of te pauzeren,
  • als een operatie is uitgesteld kan ervoor worden gekozen alvast te starten met anti-hormonale therapie.


Waarom is het soms beter om nu niet te starten met een behandeling of om deze tijdelijk te onderbreken?

Sommige behandelingen bij kanker kunnen invloed hebben op de weerstand. Zoals chemotherapie en/of immunotherapie. Hierdoor maak je meer kans om zieker te worden als je het coronavirus krijgt. De behandelend arts zou daarom kunnen adviseren om chemo- of immunotherapie pas op een later moment te starten, of om een operatie of bestraling uit te stellen, of tijdelijk te onderbreken.


Hoe kan het dat sommige patiënten wel een aangepaste behandeling krijgen en anderen niet?

Niet één borstkankerpatiënt is hetzelfde. In elk individueel geval wordt overlegd wat onder de huidige omstandigheden de beste aanpak is. Als je bijvoorbeeld tot een kwetsbare groep behoort, kan dit betekenen dat het veiliger is om thuis in quarantaine te blijven in plaats van naar het ziekenhuis te komen.


Ik word nu minder vaak bestraald dan eerst het plan was. Hoe kan dat?

Uit onderzoek naar bestraling blijkt dat in sommige gevallen minder bestralingen ook voldoende is. Dit is nog niet opgenomen in de richtlijn radiotherapie, maar er is dus al wel veel onderzoek naar gedaan. In deze tijden van corona wordt er soms voor gekozen om dit nieuwe aantal nu al toe te passen. Dat kan alleen in sommige gevallen. Je specialist zal goed afwegen of je hiervoor in aanmerking komt en of dit in jouw situatie veilig is.


Is er nu wel tijd om rustig na te denken over een behandeling?

Jazeker. Heb jij meer tijd nodig om een besluit te nemen over je behandeling? Wil je een behandelvoorstel even laten bezinken? Doe dat ook nu en vraag om een 'time-out'. Je kunt dan een nieuwe afspraak maken om er na wat bedenktijd over door te praten. Er is online ook goede ondersteuning te vinden die je kan helpen bij het maken van keuzes voor behandelingen. In het Overzicht online ondersteuning vind je per categorie de keuzehulpen die er voor borstkanker zijn. Je vindt daar ook andere online ondersteuning, zoals bijvoorbeeld zelfhulpprogramma's over angst en vermoeidheid bij borstkanker.


Trials en wetenschappelijk onderzoek:

Hoe zit het met trials en wetenschappelijk onderzoek, gaan die door?

Als een onderzoek belastend is voor patiënten, bijvoorbeeld omdat zij geregeld naar het ziekenhuis moeten komen, zal dat nu tijdelijk worden stilgelegd.


Controles en screening:

Gaan controles door?

Het kan zijn dat je (na)controleafspraak wordt uitgesteld. Schroom niet om te bellen als er iets verandert in je borst, als je klachten hebt of twijfelt.


Ik ben drager van een genmutatie waardoor mijn risico op borstkanker is verhoogd. Gaat mijn periodieke screening door?

Ja. Afgesproken is dat de screening van vrouwen met erfelijke aanleg voor borstkanker door gaat.


Contact met zorgverleners:

Kun je als borstkankerpatiënt je behandelaar nog spreken?

Ja hoor! Meestal gebeurt dat telefonisch. De overheid heeft iedereen immers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Artsen en verpleegkundigen willen dan ook zo min mogelijk mensen naar het ziekenhuis laten komen. Zij staan patiënten daarom zoveel mogelijk telefonisch te woord. Stel gerust de vragen die voor jou belangrijk zijn. Onze B-bewust themalijsten met voorbeeldvragen helpen je hierbij. Je kunt hier een persoonlijke checklist maken met vragen die je graag wilt bespreken. Als je toch wordt uitgenodigd om naar het ziekenhuis te komen, neem dan hooguit één iemand mee. Dit kan alleen als jij als patiënt en diegene die met je meegaat geen klachten hebben, zoals door het RIVM is gecommuniceerd  Je kunt het gesprek met je arts of verpleegkundige ook opnemen, zodat je het later rustig kunt terugluisteren. Vraag hier wel altijd vooraf toestemming voor.


Mag je als patiënt zelf een afspraak maken voor telefonisch overleg?

Absoluut! Als BVN horen wij bijvoorbeeld van mensen met uitgezaaide borstkanker dat ze met hun arts willen bespreken wat er gebeurt als ze corona krijgen. Worden ze wel of niet opgenomen op de intensive care? En blijven medicijnen wel leverbaar? Blijf niet lopen met vragen, maar stel ze telefonisch of per consult aan de poli waar je onder behandeling bent. Daarnaast kun je vragen en zorgen natuurlijk ook bespreken met lotgenoten en mensen van BVN. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.


Behandeling van late gevolgen:

Er zijn mensen die voor hun late gevolgen van borstkanker nu niet worden behandeld. Bijvoorbeeld door een fysiotherapeut, oedeemtherapeut of psycholoog. Kunnen zij toch ergens terecht?

Dit is heel vervelend. Wij adviseren je om dit telefonisch met je eigen therapeut te bespreken. Houd er rekening mee dat voor deze behandelingen vaak fysiek nauw contact nodig is en dat niet iedereen in deze tijden van materiaal schaarste voldoende beschermd kan werken. Dat maakt een dergelijke behandeling zowel voor jou als de behandelaar minder veilig. Mede daardoor zal de behandeling wellicht worden uitgesteld totdat de coronacrisis meer tot rust is gekomen.


Meer informatie:

Lees ook onze eerdere artikelen over corona.


Is jouw vraag nog niet beantwoord?


Heb je vragen, wil jij je verhaal kwijt?

Wij zijn er voor je. Onze Ervaringslijn is vanwege corona extra open: elke werkdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Het nummer is (030) 291 72 20. 's Middags kun je telefonisch ook terecht bij de Kankerinfolijn 0800-0226622 (ma t/m vrij van 12.00 tot 17:00 uur).


Je kunt je vraag ook online stellen via https://borstkanker.nl/nl/stel-je-vraagContactgegevens BVN:

https://borstkanker.nl/nl/contactBron: www.borstkanker.nl