Café Toon Doodgewoon in Toon Hermans Huis Weert op 12 November 2019.

12-11-2019 19:30


Café Toon Doodgewoon is een samenwerkingsproject van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg en het Toon Hermans Huis en vindt plaats in het Toon Hermans Huis, Graaf Jacobstraat 1, 6001 XA Weert.
Thema:

Dinsdag 12 november 2019: Palliatieve zorg bij kinderen.

Monique Christoph, NetWerkCoördinator Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost Brabant bespreekt palliatieve zorg bij kinderen en met name welke steun ouders, zorgprofessionals  en mantelzorgers in de regio kunnen krijgen.


Voor wie:

Café Toon Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden.


Tijd:

19:30 tot 21:30


Info:

Informatie kunt u krijgen  bij Mar­griet Kwantes, 0495-536346 of Theo Peters, 06-51024711.


Aanmelding:

Vooraf is gewenst, via telefoonnummer: 0495 - 541 444 of via mail naar: cafetoondoodgewoon@toonhermanshuisweert.nl
Bron: www.toonhermanshuisweert.nl