Chemotherapie kan nu met volledige privacy in ZGT: ‘We hebben nu ook éénpersoonskamers’.

03-05-2020 16:45


Auteur: Josien Kodde - ad.nl/hengeloEster Siemerink, Monique Mattijssen en Barbera Alberts (vlnr) in het nieuwe dagbehandelingscentrum oncologie in ziekenhuis ZGT in Hengelo.

Ester Siemerink, Monique Mattijssen en Barbera Alberts (vlnr) in het nieuwe dagbehandelingscentrum oncologie in ziekenhuis ZGT in Hengelo.

Foto: Frans Nikkels.

HENGELO - Omdat bijna alle aandacht uitgaat naar corona, lijkt het of de rest van de zorg stilligt in de ziekenhuizen. Niets is minder waar. ZGT Hengelo opende deze week de nieuwe dagbehandeling oncologie. "We hebben nu ook éénpersoonskamers."

Huiselijkheid en sfeer zijn met hoofdletters geschreven in de nieuwe ruimten in het ziekenhuis in Hengelo. Niet zonder reden. Afhankelijk van hoe het behandeltraject eruit ziet, brengen sommige patiënten hier veel tijd door. Het komt voor dat iemand om 9.00 uur 's morgens 'incheckt' voor chemo- of immunotherapie en pas om 16.30 uur weer vertrekt.


Veel privacy:

"Toen we patiënten in de aanloop naar de verbouwing vroegen naar hun wensen, waren huiselijkheid en privacy veelgenoemde thema's", vertelt oncologieverpleegkundige Barbera Alberts. Ze wijst op de groene en blauwe muren in de grote zaal. Comfortabele stoelen vormen samen een grote kring. Patiënten krijgen hier een chemo- en/of immunotherapie of een doelgerichte behandeling. In het midden van de zaal staan twee kleinere tafels. "Het is bewust niet één grote tafel geworden. Patiënten zitten liever in een kleiner groepje bij elkaar.Omwille van de privacy is gekozen voor scheidings­wand­jes tussen de stoelen.

Monique Mattijssen, Unithoofd dagbehandeling oncologie.Er zijn drie eenpersoonskamers voor wie op zichzelf wil zitten. Omwille van de privacy is ook gekozen voor scheidingswandjes tussen de stoelen. We kunnen de stoelen zelfs naar opzij of helemaal andersom draaien", zegt Monique Mattijssen. Het unithoofd van de afdeling rekent voor dat wekelijks 250 patiënten langskomen. Dat is de optelsom van de bezoekersaantallen van de dagbehandeling van de ZGT-vestigingen van Hengelo en Almelo. Beide centra waren verouderd.


De komst van één gezamenlijke nieuwe voorziening past in het beleid van ZGT om van Hengelo en Almelo twee onderscheidende locaties te maken. ZGT-Almelo richt zich op de acute en hoogrisico zorg. Hengelo wordt het behandelcentrum voor diagnostiek, poliklinische zorg, dagbehandeling en kortdurend verblijf (24 uur).


Extra reistijd:

Medisch manager Ester Siemerink bevestigt dat patiënten uit Almelo en omgeving nu wat langer onderweg zijn. "We waren eerst bang dat dit op bezwaren zou stuiten. Maar de reacties zijn juist heel positief. De extra reistijd is geen probleem. Integendeel. Men vindt het juist fijn dat behalve de dagbehandeling ook bijna alle poliklinische zorg rondom oncologie van ZGT op een plek samen komt."Wij volgen straks de patiënt vanaf het moment dat hij of zij binnenkomt met een verdenking van kanker.

Ester Siemerink, Internist/oncoloog bij ZGT.De verhuizing van die poli's staat gepland voor volgend jaar. Dan komen ook de fysiotherapeuten, diëtisten, de psychosociale ondersteuning, research en de bedrijfsarts die zich bezig houden met kanker naar Hengelo. Ester Siemerink: "Wij volgen straks de patiënt. Vanaf het moment dat hij of zij binnenkomt met een verdenking van kanker start op deze plek een traject waarbij diagnose, behandeling en nacontrole zo snel en efficiënt mogelijk worden doorlopen. Volgens een duidelijk behandelplan."Bijna alles ging door in coronatijd:

Operaties en behandelingen van kanker gingen in coronatijd gewoon door bij ZGT. "Dat geldt voor zeker 90 tot 95 procent van het totaal", aldus internist/oncoloog Ester Siemerink van ZGT. Ze vindt dat sommige landelijke politici onterecht een beeld schetsen dat de reguliere zorg bijna volledig stil ligt. "Behandelingen gericht op genezing en op uitgezaaide kanker blijven plaatshebben. Slechts een beperkt aantal kuren is uitgesteld. Dat gebeurde op individuele basis en altijd in overleg met de patiënt. Wel zagen we tot voor circa drie weken een terugloop in het aantal verwijzingen. Gelukkig trekt dat nu ook bij."Bron: www.ad.nl