Congres Kanker & Leven in Antropia te Driebergen op 11 September 2020.

11-09-2020 09:00

Vanwege de COVID-19 uitbraak is het congres Kanker & Leven van 17 april 2020 verplaatst naar 11 september 2020.


U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen en u in te schrijven. Wanneer u zich al heeft ingeschreven, uw inschrijving blijft geldig. Als u op deze nieuwe datum niet het congres bij kunt wonen, heeft u recht op volledige restitutie van uw congresinschrijving.


U kunt uw inschrijving tot uiterlijk 1 juni 2020 annuleren.


Wij hopen u op 11 september 2020 te mogen begroeten op het congres Kanker & Leven.


In de behandelfase van kanker ligt de focus vaak op overleven, terwijl de ziekte invloed heeft op het leven in al zijn aspecten. Vanaf het eerste moment moet hier oog voor zijn. Want wat doet ertoe in het leven van deze persoon met kanker? En wat betekenen de eventuele bijwerkingen van de behandelingen voor deze persoon? Informatie hierover, het meewegen hiervan in de behandelkeuze en verwijzen naar zorg voor deze klachten is nodig.


Tijdens dit jaarlijkse terugkerend congres over de gevolgen van kanker denken steeds meer (para)medisch professionals en patiëntvertegenwoordigers hierover mee. Op dit congres wordt aandacht besteed aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker.


Primeur en jubileum:

Deze eerste editie van het jaarlijkse congres Kanker & Leven is een nieuwe start en een jubileum tegelijk. Het is het vervolg op het Kankeroverleverschapsymposium dat vier mooie edities heeft gehad.


Doelgroep:

Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom. Van verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten, onderzoekers en oncologen tot fysiotherapeuten, radiotherapeuten en arbeidsgeneeskundigen. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.


Inschrijven


Programma:

9.00-10.00 uur

Registratie deelnemers, ontvangst koffie en thee


10.00-11.00 uur

Plenair


Opening:

Dennis Warmerdam, tophockeyer en had kanker


Nationaal Actieplan Kanker & Leven:

Prof. dr. Jourik Gietema, voorzitter Taskforce Cancer Survivorship Care, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen


Aanbieden:

Nationaal Actieplan Kanker & Leve


11.00-11.30 uur

Koffie en theepauze


11.30-12.45 uur

Werksessies ronde 1


1.Wat is belangrijk voor jou?

dr. Suzanne Kaal, internist Oncoloog Radboudumc


2. Samen beslissen:

drs. Ella Visserman, belangenbehartiger Samen beslissen, NFK
Sophie Bunskoek, verpleegkundig specialist, medische oncologie, Universitair Medisch Centrum Groningen


3. Klinisch Arbeidsgeneeskundigen en Bedrijfsartsen Consulent Oncologie in de oncologische zorg:

drs. Desiree Dona, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige Oncologie, Radboudumc Nijmegen
drs. Cobi Oostveen, bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie
drs. Mirjam van Belzen, belangenbehartiger Kwaliteit van Leven, NFK


4. Vast aanspreekpunt in de oncologische zorg:

Roos Schrijer, projectleider 'vast aanspreekpunt' V&VN Oncologie
Brigit Kistemaker, projectleider 'vast aanspreekpunt' V&VN Oncologie
drs. Marga Schrieks, projectleider zeldzame kankers NFK


5. Online zelfmanagement tools - landelijke ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk?

drs. Mirjam Velting, programmamanager Kwaliteit van Leven, Borstkankervereniging Nederland
drs. Maaike Schuurman, projectleider Eigen regie en Gedeelde besluitvorming, Borstkankervereniging Nederland
drs. Mies van Eenbergen, adviseur en onderzoeker IKNL
drs. Vera Atema, adviseur IKNL


6. Hoe halen we het (maximale) maatschappelijk rendement uit kennis over zorg van de gevolgen van kanker?

dr. Chantal Lammens, senior adviseur IKNL
dr. Berthe Aleman, radiotherapeut-oncoloog Antoni van Leeuwenhoek


7. Kanker en het leven thuis; over de rol van de verpleegkundige in de oncologische nazorg in de eerste lijn:

drs. Conny Molenkamp, VS Palliatieve Zorg en 1e lijn Oncologie bij Evean, Voorzitter V&VN Netwerk Eerste lijn Oncologieverpleegkundigen
Sietske van der Veldt, Manager Care for Cancer bij Allerzorg, niet-praktiserend oncologieverpleegkundige, kerngroeplid V&VN Netwerk Eerste lijn Oncologieverpleegkundigen


8. Transmurale samenwerking*:

dr. Charles Helsper, huisarts-onderzoeker UMC Utrecht Julius centrum
dr. Gerda van der Weele, wetenschappelijk medewerker NHG


* sessie wordt alleen in de ochtend gegeven


>Abstracts werksessies congres


12.45-13.45 uur

Lunch


13.45-14.45 uur

Plenair

Lange termijn gevolgen van oncologische behandelingen. Waar mogelijk voorkomen, vroeg signaleren en behandelen:

prof. dr. Jourik Gietema, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen


Het stimuleren van arbeidsparticipatie bij kanker: wetenschappelijke inzichten op een rij:

prof. dr. Alex Burdorf, hoogleraar determinanten van de volksgezondheid aan het Erasmus MC


Organisatie van geïntegreerde, persoonsgerichte zorg vanuit het patiëntenperspectief; hoe maken we dat waar?

prof. dr. Kees Ahaus, hoogleraar Health Services Management & Organization, Erasmus School of Health Policy & Management


Wat helpt echt tegen chronische vermoeidheid?

dr. Marije van der Lee, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek en GZ Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut ® en supervisor Helen Dowling Instituut


> Abstracts middagprogramma congres


14.45-16.00 uur

Werksessies ronde 2
Zie boven


16.00 uur

BorrelPraktisch:

Kosten:

97 euro


Locatie:

Antropia, Driebergen


Accreditatie:

V&VN (5 punten)
ABAN (5 punten)
Accreditatie wordt aangevraagd bij ADAP, NIP, ABSG, VSR, KNGF


Dagvoorzitter:

Inge Diepman


Organisatie:

Het congres wordt georganiseerd door IKNL en NFK namens de Taskforce Cancer Survivorship Care, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor cancer survivors mogelijk te maken.


Congresbureau:

Congress Care
telefoon: 073-6901415
e-mail: info@congresscare.com
Bron: www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl