Corona en de Maag Lever Darm Stichting.

24-03-2020 18:34

Het coronavirus grijpt wereldwijd steeds harder om zich heen. De gevolgen zijn overal merkbaar. Wij realiseren ons dat dit ook voor de twee miljoen Nederlanders met een spijsverteringsaandoening grote gevolgen heeft. Sommige patiënten ervaren onzekerheid en angst. Andere patiënten hebben veel vragen over hun situatie.


Ook in deze moeilijke periode kan je op de Maag Lever Darm Stichting blijven rekenen. We proberen vragen zoveel als mogelijk te beantwoorden en voorlichting te geven over corona in relatie tot spijsverteringsaandoeningen. Uiteraard volgen wij hierin adviezen van het RIVM en (MDL) experts. Bekijk hier onze Q&A met veel gestelde vragen. Tegelijkertijd speelt de spijsvertering een cruciale rol bij onze afweer; zo'n 70% van onze afweercellen bevindt zich in de darmen, waarbij ons microbioom de groei en deling van afweercellen stimuleert. Heel belangrijk in deze tijd, daarom geven we extra aandacht aan kennis en informatie over hoe je goed voor je microbioom kunt zorgen.


De bestrijding van het coronavirus vraagt veel capaciteit van de zorg op dit moment. Daarin moet de sector alle ruimte kunnen benutten die het nodig heeft. Maar corona of niet: spijsverteringsziekten blijven bestaan. Bovendien speelt de spijsvertering een belangrijke rol bij ons afweersysteem. Daarom blijven we aandacht vragen voor het belang van een gezonde spijsvertering, voor noodzakelijke onderzoeken, baanbrekende ontdekkingen en medische ontwikkelingen rondom spijsverteringsziekten. Die onderzoeken staan nu weliswaar in de schaduw van het coronavirus, maar blijven essentieel. Daarom blijven wij onze fondsenwervende activiteiten voortzetten en zijn we erg verheugd met de blijvende steun van onze donateurs. Ook dat is van groot belang voor mensen met een spijsverteringsaandoening. Zo strijden we samen voor een goede gezondheid en een gezonde spijsvertering voor iedereen.


We wensen iedereen veel sterkte, kracht, vertrouwen en uiteraard gezondheid toe in deze roerige tijd.


Hartelijke groet,


Het team van de Maag Lever Darm Stichting.
Vragen Maag Lever Darm Stichting en corona:

Dat weten wij nog niet. We hopen van wel, en gaan er op dit moment vanuit dat de collecte wel door gaat, maar gezondheid staat voorop. Als er in juni nog veel besmettingsgevaar is zullen wij zeker de collecte opschorten. Reden hiervoor is dat we de gezondheid van de gehele bevolking alsmede van die van onze eigen collectanten altijd vooropstellen. Wij volgen altijd de landelijke richtlijnen van het RIVM.

  • De Nijmeegse Vierdaagse lijkt tot nu toe wel door te gaan;

  • De 12-provinciënloop lijkt tot nu toe wel door te gaan. 


  • Meer vragen en antwoorden over Corona en spijsverteringsziekten vind je hier    Bron: www.mlds.nl