Coronapandemie zorgde voor minder aandacht erfelijke darmkanker.

08-04-2023 16:43

 

 

Auteur: Nationale Zorggids

 

 

Normal_ibs-g0d76eeb0d_1280__1_

 

 

 

Onderzoekers hebben gekeken naar gevolgen van de tweejarige coronapandemie op de zorg voor mensen met een erfelijke aanleg voor darmkanker (Lynch syndroom). Hieruit bleek dat in de eerste maanden van de pandemie bijna de helft minder colonoscopie uitgevoerd werden. Uiteindelijk was er een daling van 15 procent na twee jaar coronapandemie in vergelijking met voorgaande jaren. Dit meldt Amsterdamumc.


In Nederland lopen er tussen de 40.000 en 50.000 mensen rond met het Lynch Syndroom, die met dit syndroom tot 70 procent meer kans hebben op darmkanker. Om deze reden worden zij geadviseerd om elke twee jaar een darmonderzoek te ondergaan vanaf hun 25e, zodat kanker voorkomen wordt of in een vroeg stadium wordt herkend.

 

 

Minder controles:


Onderzoek Elsa van Liere zegt, “Dit is de eerste studie die de impact van de coronapandemie onderzoekt op de zorg voor een populatie met een verhoogd risico op darmkanker.” Tijdens de eerste covid-19-golf daalde het aantal uitgevoerde colonoscopieën en daarvan het aantal gevonden darmkankers en voorlopers met 47 procent. Dit werd dan minimaal ingehaald in periodes dat het aantal besmettingen laag was. Ze vervolgt dat de pandemie uiteindelijk voor een daling van 15 procent van colonoscopieën zorgde en daarvan weer een daling van 24 procent van het aantal gevonden darmkankers en voorlopers. Ook gingen jongere mensen minder op controle.

 

 

Visie voor de toekomst:


De beroepsvereniging Maag-Darm-Leverartsen had tijdens de pandemie het advies gegeven om deze onderzoeken niet meer dan drie maanden uit te stellen. Desondanks, was het lokale ziekenhuisbeleid gericht op de covid-19-golf, waardoor alle niet urgente zorg tot nader orde werd uitgesteld. Van Liere: “Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de uitgestelde darmcontroles tot meer darmkanker of agressievere vormen van darmkanker bij mensen met Lynch syndroom heeft geleid. Deze kennis is noodzakelijk om tijdens toekomstige pandemieën een duidelijker beleid te hebben voor deze hoog-risico-populatie.” Echter kan het ook indiceren dat een colonoscopie eens in de drie jaar voldoende is.

 

 

 

Bron: www.nationalezorggids.nl