COVID-19 en kanker, een overzicht van informatiebronnen.

01-04-2020 17:08

   


Door de coronacrisis kunnen behandelingen van kanker worden aangepast of uitgesteld. Mensen die onder behandeling zijn en mensen met uitgezaaide kanker zijn extra kwetsbaar voor COVID-19, voor hen kan de ziekte levensbedreigend zijn. Om de best passende zorg te bieden is er landelijk overleg tussen zorgprofessionals. Graag verwijzen wij u naar de informatiebronnen hierover. Deze worden continu bijgewerkt, zowel voor zorgprofessionals als voor patiënten en naasten. 


Voor Zorgverleners:

Op de pagina www.demedischspecialist.nl/covid-19  vindt u actuele en praktische informatie voor medisch specialisten over het bestrijden van de COVID-19 epidemie. Ook RIVM geeft de laatste informatie over COVID-19 voor zorgprofessionals. 


Niet-spoedeisende kankerbehandelingen worden nu vaak uitgesteld. Om risico op besmetting te voorkomen, om het immuunsysteem niet te verzwakken en vanwege de grote druk op de zorg. Per kankertype hebben specialisten protocollen opgesteld die duidelijk maken hoe er op een verantwoorde manier met dit uitstel van behandeling kan worden omgegaan. 


Palliaweb:

Op Palliaweb.nl, het platform voor de palliatieve zorg, staat informatie over palliatieve zorg en corona voor zorgprofessionals. Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs drie lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden.


Steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl  en het RIVM. Daarnaast wordt er informatie verzameld over logistieke en organisatorische vraagstukken in deze crisissituatie. Nieuwe richtlijnen en protocollen worden afgestemd in een landelijk expertoverleg en zo snel mogelijk op Palliaweb gedeeld.


Voor patiënten:

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) verstrekt aan patiënten informatie over of en waarom behandelingen kunnen worden uitgesteld. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus mogelijk levensbedreigend is. Medisch specialisten willen bij patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het coronavirus. De risico's van de behandeling op verminderde afweer worden dan ook afgewogen tegen de winst die de behandeling oplevert. De laatste informatie vindt u in het nieuwsbericht: Wat betekent het coronavirus voor je kankerbehandeling?


De NFK verstrekt deze informatie in nauw contact met de medische verenigingen voor oncologen (NVMO), longartsen (NVALT), hematologen (NVvH) en de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De verenigingen van medisch specialisten zijn aangesloten bij de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). 


De NVMO organiseert samen met MEDtalks een live webinar voor patiënten op donderdag 2 april 2020 20.00 tot 21.00 uur over Corona en kanker.


Kijk op www.coronaenkanker.com  Deze webinar zal achteraf op deze webpagina ook terug te kijken zijn. 


Doneer Je Ervaring:

Om goed zicht te krijgen op hoe mensen met kanker deze situatie ervaren is NFK samen met de medisch specialisten een online peiling gestart waarmee zij ervaringen ophalen over de gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten. Deze informatie helpt de NFK, de artsen en de overheid om afspraken te maken over hoe de kankerzorg zo goed mogelijk kan doorgaan tijdens de coronacrisis. Via nfk.nl/corona-en-kanker kunnen mensen die kanker hebben (gehad) en nog onder behandeling of nacontrole van het ziekenhuis staan, anoniem hun ervaring delen. De vragenlijst staat open tot 18 april a.s.


Per kankersoort:

Elk van de kankerpatiëntenorganisaties biedt ook informatie per kankersoort. Borstkankervereniging Nederland (BVN) en het Nationaal Overleg Borstkanker Nederland (NABON) hebben een overzicht met veelgestelde vragen over borstkanker en corona opgesteld. Zo geeft voor hemato-oncologische aandoeningen de patiëntenvereniging Hematon informatie over gevolgen voor behandelingen. Stichting melanoom informeert over gevolgen voor behandeling voor melanoom en oogmelanoom.


En ook op de websites van andere patiëntenorganisaties vindt u informatie over COVID-19 en de gevolgen voor kankerbehandelingen.


Informatie en online lotgenotencontact op Kanker.nl:

Een overzicht van alle informatie voor patiënten en online contact met lotgenoten wordt geboden door Kanker.nl op de webpagina Kanker.nl/corona. Op kanker.nl lees je een interview over wat corona betekent voor mensen met uitgezaaide kanker. Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) vertelt wat er speelt onder mensen in de palliatieve fase.


Op de online community op Kanker.nl kun je als patiënt en naaste steun, aanspraak en gezelligheid vinden.


Palliatieve zorg:

Voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten is veel informatie beschikbaar op Palliaweb.nl over het levenseinde en afscheid nemen. 

         


Bron: https://www.iknl.nl/nieuws/2020/covid-19-en-kanker%2C-een-overzicht-van-informatiebr