De erfenis van Thomas Hodgkin.

23-03-2014 14:35
Vanaf de allereerste symptomen tot en met de gevolgen van de behandeling op lange termijn staat in dit standaardwerk alles wat patiënten met een Hodgkin- of non-Hodgkinlymfoom en hun naasten moeten weten om te overleven.


Vraag het boek gratis aan!

      

De erfenis van Thomas Hodgkin, het boek van Jeroen Terlingen over de diagnose, de behandeling en de gevolgen van lymfklierkanker, is in de achtste druk geheel herzien en uitgebreid.  Niet alleen de medische, sociaalpsychologische en maatschappelijke informatie is geactualiseerd. Ook zijn veel nieuwe gesprekspartners toegevoegd, die vanuit hun ervaring het ziekteproces inzichtelijk maken.
   Het bestuur biedt belangstellenden in Nederland een gratis exemplaar van de nieuwe uitgave aan, maar zou een vrijwillige bijdrage op prijs stellen om de kosten te verlagen.


Je kunt het boek bestellen via het online formulier.  

https://fd8.formdesk.com/hematon/boek


Het rekeningnummer van Stichting Hematon is (IBAN) NL 70 RABO 0177 8963 10


Bron:  www.hematon.nl