De impact van kanker reduceren door slim en veilig data combineren.

02-01-2020 21:09


Auteur: Redactie Medicalfacts.JandL - medicalfacts.nl
 
TNO en IKNL samen in AI voor de oncologie:

TNO en Integraal Kankercentrum Nederland  (IKNL) slaan de handen ineen en gaan samenwerken op het gebied van  innovatieve AI-oplossingen voor de zorg. Daarmee komen nieuwe, betere  manieren beschikbaar om uit steeds grotere hoeveelheden data inzichten  te genereren die helpen om de impact van kanker te reduceren. De  samenwerking werd beklonken tijdens een Mind Lab. Hierin lieten experts  uit beide organisaties zoals artsen, epidemiologen, data scientists en  klinisch informatici via pitches en demo's zien hoe ze elkaar kunnen  versterken door multidisciplinaire samenwerking.


AI in gezondheidszorg in opkomst:

Binnen de gezondheidszorg is AI sterk in opkomst. TNO en IKNL zien  dat AI ongekende mogelijkheden biedt naarmate er in de zorg steeds meer  multimodale, maar ook internationale data beschikbaar is. Beide  organisaties zetten zich er voor in dat AI op een verantwoorde manier  ingezet wordt. "AI maakt het mogelijk de behandeling voor kankerpatiënten verregaand te personaliseren en te optimaliseren.  Hiervoor wordt data gebruikt van verschillende ziekenhuizen en  organisaties. Zo verhogen we de kansen op genezing en het voorkómen van  ziekte. Het zijn dat soort resultaten die ons motiveren om vol in te  zetten op AI in de zorg", aldus Berry Vetjens, directeur markt bij TNO Informatie en Communicatietechnologie. 


Krachten bundelen om de impact van kanker te reduceren:

IKNL is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en  palliatieve zorg, en heeft als missie de impact van kanker te reduceren. Dat doet IKNL op basis van inzichten uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). De  NKR bevat gegevens over ziekte, zorg en uitkomsten waarmee de levensloop van alle patiënten met kanker in Nederland in kaart wordt gebracht.


TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die mensen en kennis  verbindt om innovaties te creëren die het welzijn van de samenleving  duurzaam versterken. TNO beschikt over diepe kennis om data te combineren en te analyseren zonder dat persoonlijke gegevens worden geopenbaard en gedeeld hoeven worden. Een van de technologieën die daarvoor worden  ingezet is Secure Multiparty Computation (MPC)*. De samenwerking draagt  bij aan de doelstellingen van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) waarvan TNO is een van de founding fathers is. De NL AIC heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te  ondersteunen en waar nodig te organiseren. 


IKNL kwam onlangs als eerste met een open source oplossing voor de Personal  Health Train (PHT*). Door die oplossing te combineren met de MPC van TNO ontstaat er een nog rijker repertoire aan mogelijkheden om data veilig  te combineren ten behoeve van de ontwikkeling van AI.


Duurzaam en verantwoord gebruik van patiëntgegevens voor AI:

De geavanceerde privacy-vriendelijke data- en AI-oplossingen van  TNO zijn nodig om verantwoord en duurzaam gebruik te kunnen maken van  een toenemend aantal steeds meer verspreide bronnen met  patiëntvertrouwelijke gegevens zoals de NKR. Door de handen ineen te  slaan leggen TNO en IKNL een belangrijke basis om AI algoritmes te  kunnen ontwikkelen die erop gericht zijn om het aantal patiënten met  kanker te verminderen, meer patiënten te genezen of te zorgen dat ze  langer blijven leven. Daarnaast richten de activiteiten zich op  patiënten een betere kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie  en/of palliatieve zorg te bieden.


"Voor de  ontwikkeling van hoge kwaliteit AI toepassingen is het cruciaal om data  uit verschillende bronnen te kunnen combineren. Je wil bijvoorbeeld niet dat er door beperkte mogelijkheden in dataselectie bias in een AI  algoritme wordt geïntroduceerd. Juist om die reden wordt er al zoveel  waarde gehecht aan het populatie-gebaseerde karakter van  kankerregistraties. Zodat elke patiënt met kanker vertegenwoordigd is.  Ongeacht bijvoorbeeld in welk ziekenhuis deze is behandeld", zegt Xander Verbeek, hoofd innovatie IKNL. 


Open source oplossingen voor maximale impact:

De beide partijen werken al enkele maanden succesvol samen in de toepassing van MPC om modellen voor zogenoemde survival analyse te kunnen trainen op basis van gevoelige data van meerdere partijen.  TNO en IKNL hebben voor 2020 de ambitie om hiervoor gezamenlijk  privacy-veilige open source software te ontwikkelen. Deze software zal  breder inzetbaar zijn voor veel meer toepassingen in de gezondheidzorg.  Op die manier komen deze nieuwe innovaties maximaal ten goede aan de  patiënt.*Secure Multiparty Computation (MPC). MPC  is een 'gereedschapskist' met cryptografische technieken die het  mogelijk maakt dat meerdere partijen gezamenlijk aan data kunnen  rekenen, alsof ze een gedeelde database hebben. Doordat de data op een  cryptografische manier beschermd is, kan deze gedeeld worden zonder dat  de partijen andermans data ooit kunnen inzien. De deelnemende partijen  bepalen wie de uitkomst van de berekening mag inzien. Bij verantwoorde  AI in de zorg zijn juist privacy-compliancy, transparantie en ethiek van  groot belang.


*Personal Health Train (PHT) De personal health train  (PHT) is een oplossing waarmee data niet naar de analyse wordt  gebracht, maar de analyse (als "treinen") via een technische  infrastructuur ("rails") naar de verschillende databronnen ("stations")  wordt gebracht. Zo is het mogelijk om complexe algoritmes uit te voeren  op data die beheerd wordt door verschillende organisaties en waarbij de  privacy beschermd is. Bron: www.medicalfacts.nl