De verborgen kosten van mantelzorg.

27-06-2022 18:21

 

 

Auteur: Marjolijn Bruurs - mantelzorgelijk.nl

 

 

 

 

Als een dierbare steeds meer hulp en ondersteuning nodig heeft, zal je er op een gegeven moment voor kiezen om zijn of haar mantelzorger te worden. In de eerste instantie voelt dat voor alle partijen het meest handig en ook logisch. Die keuze maak je vaak uit plichtsbesef en liefde. Maar wat men zich lang niet altijd realiseert, is dat mantelzorg best overweldigend kan zijn. Zowel emotioneel als financieel. Over dat laatste wil ik het in dit blog hebben. En dan met name over de verborgen kosten van mantelzorg. Want daar hoor je –  ondanks het steeds groter wordende aantal werkende mantelzorgers – nog veel te weinig over.

 

 

1 ) Verlies aan inkomen en baanzekerheid:


Tegenwoordig heeft de grootste groep mantelzorgers in Nederland te maken met de combinatie werk, gezin en mantelzorg. Hoe langer dierbaren thuis moeten blijven wonen, hoe intensiever de zorg gaat worden. Steeds vaker horen wij bij Mantelzorgelijk dat werkende mantelzorgers minder uren kunnen werken, genoodzaakt zijn om te stoppen of – in het allerergste geval – zelfs ontslagen worden vanwege intensieve mantelzorg.

 

De gevolgen?

 

  • Vermindering of verlies van inkomen
 
  • Minder kans op ontwikkeling, promotie en je financiële positie verbeteren
 
  • Verminderde baanzekerheid
 
  • Baanverlies
 
  • Verlies aan voordeeltjes als tegemoetkoming abonnementen, (aanvullende) ziektekostenverzekering, studies en zelfs pensioenregelingen.
 
  • Verlies aan sociale zekerheid
 
  • Een enorm gat in je CV
 

 

 

2 ) Hogere persoonlijke zorgkosten: 

 


Mantelzorgers ervaren vaak verhoogde emotionele en fysieke belasting als gevolg van mantelzorg. Veel mensen die voor een dierbare zorgen zeggen dat ze zich alleen en eenzaam voelen en meer dan de helft van de mantelzorgers van tegenwoordig geeft aan dat mantelzorg zeer stressvol is.

 

Deze onvoorziene, negatieve gezondheidseffecten van mantelzorg zijn schadelijk en kostbaar. Stress en depressie kunnen leiden tot langdurige geestelijke gezondheidsproblemen, terwijl de fysieke eisen van mantelzorg de bloeddruk kunnen verhogen en vervolgens het risico op chronische aandoeningen kunnen vergroten.

 

Degenen die voor iemand met een vorm van dementie zorgen kampen (bewezen) met nóg hogere niveaus van spanning, mentale en fysieke problemen. Die zorg wordt door veel mantelzorgers ervaren als een fulltime baan, naast hun reguliere baan. De gezondheidsrisico’s voor deze groep omvatten zelfs een verhoogde mortaliteit, een verhoogd aantal chronische ziekten en ernstig isolement.

 

Hogere persoonlijke zorgkosten die het gevolg zijn van de stress bij mantelzorg kunnen daarnaast leiden tot financiële druk. Denk aan het verlies aan inkomen en het feit dat dit soort extra zorgkosten of aanvullende verzekeringen voor mantelzorgers met minder inkomen vaak bijzonder moeilijk te dragen zijn.

 

de stress bij mantelzorg kunnen daarnaast leiden tot financiële druk. Denk aan het verlies aan inkomen en het feit dat dit soort extra zorgkosten of aanvullende verzekeringen voor mantelzorgers met minder inkomen vaak bijzonder moeilijk te dragen zijn.

 

3 ) Verloren spaargeld en pensioen


Als je door mantelzorg minder kunt werken, heb je minder inkomen en dan zullen veel mensen hun spaargeld moeten aanspreken. Zo ging dat althans bij mij. Maar tegelijkertijd betaalde ik daar ook onvoorziene kosten voor mijn vader van. Je weet wel: een boodschapje hier, een boodschapje daar, even iets voorschieten of aanschaffen. 9 van de 10 keer kreeg ik die gemaakte kosten om verschillende redenen nooit meer terug.

 

Door vermindering aan inkomen stopte ik ook tijdelijk met het sparen voor mijn pensioen. Vier jaar om precies te zijn. Misschien niet handig maar wat moest ik anders? Nou had ik in die tijd gelukkig nog wel een beetje inkomen. Kun je nagaan hoe dit allemaal moet zijn voor mantelzorgers die hélemaal niet meer kunnen werken, volledig zonder inkomen komen te zitten en hun toekomstige pensioen op moeten eten. Weg spaargeld, weg pensioen, weg zorgeloze oude dag !

 

Zoals je aan deze verborgen kosten kunt zien, heeft mantelzorg in steeds meer gevallen een enorme financiële impact. Er komen  door de vergrijzing en het zorgbeleid in de toekomst steeds meer mantelzorgers bij die langdurig en intensief moeten zorgen. Maar ze zullen door het geven van mantelzorg dus ook verarmen.  Zou het in het kader van sociaal-economische ongelijkheid dan eigenlijk niet rechtvaardig zijn als die mantelzorgers gecompenseerd gaan worden voor inkomensverlies? Wat vind jij? Laat je het onder dit blog weten?

 

 

 

Bron: www.mantelzorgelijk.nl