Dela stopt met balsemen vanwege mogelijk kankerverwekkende gassen: ‘Een heftig besluit’.

07-04-2021 16:56


Auteur: Merlijn van Dijk - ad.nl/binnenlandFoto ter illustratie.  

Foto ter illustratie.

Getty Images/iStockphoto.


Uitvaartorganisatie Dela uit Eindhoven is onlangs gestopt met het balsemen van overledenen. Bij het voorbereiden van de balseming komen mogelijk te veel kankerverwekkende stoffen vrij.

Dat blijkt uit onderzoek dat Dela zelf liet uitvoeren. ,,Tijdens het mengen van verschillende vloeistoffen voorafgaand aan de balseming komen mogelijk te veel gassen vrij", zegt een woordvoerder. ,,We werken met chemische stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn."


Het onderzoek deed Dela omdat het vanuit de Arbowet verplicht is eens per jaar de veiligheid van werkzaamheden met chemicaliën te onderzoeken. Dit jaar nam Dela het proces van lichte balseming onder de loep.


'Geen risico'


Dat onderzoek was zuiver theoretisch, laat Dela weten. Met behulp van een zogenoemde stoffenmanager onderzocht een externe specialist de balsemprocedure. Uit die simulatie bleek dat er mogelijk te veel chemische gassen vrijkomen. Op dit moment doet het uitvaartbedrijf een praktijkonderzoek. Wanneer de resultaten daarvan bekend zijn, is nog niet duidelijk. Of, en zo ja wanneer, Dela weer start met de lichte balseming is dus ook nog niet bekend.,,Wij nemen geen risico's met stoffen die mogelijk kankerver­wek­kend zijn."
De woordvoerder van Dela noemt het besluit 'heel heftig'. ,,Maar wij nemen geen risico's met stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn." Volgens hem balsemt Dela normaal wekelijks 'enkele overledenen' in Nederland. In Engeland laat het merendeel van de overledenen zich balsemen.


Ook Yarden en Monuta gestopt:


Sinds 2010 is de zogeheten lichte balseming van overleden mensen in Nederland legaal. Voor die tijd was balseming voorbehouden aan leden van het koninklijk huis. Bij lichte balseming, ook thanatopraxie genoemd, wordt een menselijk lichaam tijdelijk geconserveerd. Via de lies of hals wordt het bloed van de overledene vervangen voor een vloeistof met een conserverende werking.


Na maximaal tien dagen komt het natuurlijke ontbindingsproces alsnog op gang.


In navolging van Dela zijn uitvaartbedrijven Yarden en Monuta ook tijdelijk gestopt met lichte balseming. Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) was niet betrokken bij het onderzoek van Dela en meldt dat er 'op basis van eigen expertise en huidige beschikbare kennis bij het NIT op dit moment geen enkele reden tot zorg is'. Het instituut ziet geen reden lichte balseming op dit moment af te raden.


Bij het balsemen van overledenen zijn overigens geen nabestaanden aanwezig. Die hebben dan ook geen risico gelopen. Het gaat om een gesloten proces, meldt Dela. Als een lichaam eenmaal gebalsemd is, komen er geen chemicaliën meer vrij.

Bron: www.ad.nl