Diagnose kanker zet relaties onder druk.

02-02-2022 16:55

Drie op de tien mensen die behandeld worden tegen kanker ervaart dat hun relatie onder druk komt te staan. Ook sociale steun van vrienden en familie kan terugvallen. Dat is zorgelijk, omdat steun van je partner en vrienden een van de belangrijkste ankers is waar je je aan kunt vasthouden in deze periode.


Deze cijfers komen uit de enquête 'Welke invloed heeft bloed- of lymfklierkanker op je dagelijks leven'. In deze Doneer Je Ervaring-enquête van Hematon en NFK is onderzocht welke lichamelijke, mentale en relationele gevolgen mensen ervaren als ze bloed- of lymfklierkanker hebben en daar, eventueel, een stamceltransplantatie voor krijgen.


Dat de diagnose kanker en de behandelingen een grote en continue bron van stress zijn die op elk aspect van je leven ingrijpt, laat deze Doneer Je Ervaring-enquête duidelijk zien. De onzekerheid, angst en het interen op je emotionele reserves zijn zaken die relaties, zowel een liefdesrelatie als een vriendschapsrelatie, onder hoogspanning kunnen zetten.


Negatieve sporen op je relatie:


Tijdens de behandeling tegen kanker loopt de relatiedruk hoog op: een derde van de ondervraagde mensen (33%) zegt dat kanker de relatie negatief beïnvloedt. Na de behandeling keert de rust iets terug, acht op de tien mensen zegt dat kanker geen negatief effect meer heeft op relatie.


Vooral stellen tussen de veertig en vijftig jaar ervaren dat de diagnose en behandeling een zware wissel trekt op hun relatie. Van hen zegt maar liefst de helft van de ondervraagden dat kanker een negatieve invloed heeft.


Impact van kanker op vriendschappen:


Omdat de diagnose kanker het leven grondig overhoopgooit en veel energie vraagt, is mentale steun van naasten zeer belangrijk. Het is daarom geen verrassing dat uit deze Doneer Je Ervaring-enquête blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden steun zoekt bij naasten, zowel de partner als vrienden en familie.


Maar ondanks dat mensen met kanker steun zoeken, blijkt dat de diagnose juist zorgt voor het verbreken van sociale contacten. Vrienden kunnen de onmacht, angst en verdriet niet altijd aan en nemen soms afstand. Zo blijkt dat maar liefst 29% van de mensen zegt dat kanker het contact met vrienden en familie in negatieve zin heeft veranderd. Ook hier scoort de groep mensen tussen de 40 en 50 jaar het hoogst. Ruim de helft ervaart een negatieve impact op sociale contacten tijdens een kankerbehandeling.


#jijsteuntmij #iksteunjou:


Dat vrienden de vriendschap beëindigen of laten doodbloeden, kan zorgen voor gevoelens van boosheid, frustratie, verdriet en eenzaamheid. Dit feit accepteren en loslaten, is pijnlijk. Maar het geeft voor mensen die ziek zijn toch het meest rust. Een proces waar ook een kankerpatiëntenorganisatie als Hematon bij kan helpen in de vorm van lotgenotencontact.


Omdat uit deze Doneer Je Ervaring-enquête blijkt hoe belangrijk steun is maar ook hoe moeilijk dat is voor zowel partners als vrienden, vraagt Hematon op Wereld Kanker Dag 2022 aandacht voor het belang van elkaar steunen. De stichting startte de campagne #jijsteuntmij #iksteunjou om aandacht te vestigen op het feit dat sociale steun een wezenlijk verschil kan maken als iemand in je omgeving een kankerbehandeling doormaakt.


Kies hieronder de geschikte afbeelding voor jouw social media om de actie te steunen.
Facebook / LinkedIn:


Twitter:

Instagram:

De DJE-enquête 'Welke invloed heeft bloed- of lymfklierkanker op je dagelijks leven' is een initiatief van Hematon en is ontwikkeld binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).De uitkomsten zullen worden gedeeld via www.hematon.nl en www.nfk.nl

Bron: www.hematon.nl