Door de COVID-19 crises zijn er minder borstkankerdiagnoses.

15-04-2020 20:47Als gevolg van de COVID-19 crisis is het aantal diagnoses borstkanker met de helft gedaald, van rond de 420 patiënten naar rond de 220 patiënten per week in week 14. Dat betekent dat de daling verder is doorgezet. In week 12 waren er nog 340 nieuwe diagnoses. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van de voorlopige diagnoses in de landelijke pathologiedatabase PALGA. De daling is gestart in week negen.


Ga naar de huisarts bij klachten:

De oproepen om bij klachten naar de huisarts te gaan, zijn gestart in week veertien en week vijftien en effecten hiervan zijn dus nog niet zichtbaar in de huidige getallen. De daling die we tot en met week veertien zien lijkt nog steeds veroorzaakt te worden doordat vrouwen met klachten minder snel naar de huisarts gaan of minder snel worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook bij andere tumorsoorten zien we een daling. Huisartsen en ziekenhuizen hebben aangegeven de reguliere zorg zo snel mogelijk weer op te oppakken. 


Bevolkingsonderzoek:

Het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek op 16 maart is nog vrij kort geleden en kan de verdere daling in borstkanker diagnoses niet geheel verklaren. Meestal zit er namelijk ongeveer twee weken tijd tussen het mammogram in het kader van het bevolkingsonderzoek en de pathologische bevestiging van de tumor. De daling betreft alle leeftijdsgroepen en niet alleen de vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, de leeftijdsgroep die wordt uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. In week veertien zien we wel dat de leeftijdsgroep 50-75 meer daalt.


We zien een gemiddelde daling van 28% over de afgelopen 6 weken in het aantal patiënten met een voorstadium van borstkanker (DCIS) en een daling van 32% in het aantal patiënten met een een invasieve tumor. In de laatste week is de daling zelfs 52% bij DCIS en 54% bij invasieve tumoren.


Wat verwachten we?

De aantallen voor de komende weken zullen een combinatie zijn van de effecten van het stopzetten van de screening en het oppakken van de reguliere zorg. Wekelijks worden deze aantallen bijgewerkt op deze website.


Monitoren:

IKNL zal de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg monitoren en hierover berichten op de website. www.iknl.nl/covid-19Bron: https://www.iknl.nl/nieuws/2020/door-de-covid-19-crises-zijn-er-minder-borstkanker