Enquête Leven met longkanker: Europese ervaringen. Help mee en vul de enquête in!

08-06-2021 17:14

Lung Cancer Europe (LuCE) heeft een enquête uitgezet. Het doel van deze enquête is om de ervaringen van patiënten met longkanker en hun verzorgers (familielid, vriend, partner, enz.) in Europa te onderzoeken. Het invullen van deze vragenlijst kost 15 tot 20 minuten. Help mee en doneer uw ervaring door deze enquête in te vullen.


Over deze enquête:


  • Uw deelname aan deze enquête is anoniem. U wordt niet gevraagd naar uw naam of enige identificeerbare informatie, en u zult niet herkenbaar zijn door uw antwoorden.
  • We zijn ons ervan bewust dat de term "verzorger" in verschillende talen en landen verschillende dingen betekent. In het kader van deze enquête verwijst het naar de informele zorgverlener: familielid, vriend, partner, enz. Het gaat dus niet om professionele zorgverleners.
  • Het invullen van deze vragenlijst kost 15 tot 20 minuten.
  • Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via luce@etop-eu.org
  • De resultaten van dit onderzoek zullen in november worden gepresenteerd. Het verslag zal vrij toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld op de website van LuCE. Longkanker Nederland deelt dit verslag ook op haar website en sociale media kanalen.


Wie is LuCE?


Het project wordt geleid door Lung Cancer Europe (LuCE). LuCE is een non-profit koepelorganisatie die mensen met longkanker en hun naasten op Europees niveau vertegenwoordigt. Momenteel vertegenwoordigt LuCE meer dan 20 patiëntenorganisaties en NGO's die samenwerken voor verbeteringen binnen de longkankergemeenschap. Longkanker Nederland is een van deze patiëntenorganisaties.Help mee en vul de enquête in!


Bedankt voor uw medewerking!
Bron: www.longkankernederland.nl/nieuws