Ervaringen psychosociale steun bij o.a. vagina- en vulvakanker.

15-10-2021 18:14


Patiënten met vagina-, vulva-, penis- en anuskanker hebben in het verleden aangegeven dat de psychosociale ondersteuning niet altijd voldoet aan hun behoeften. Tijdens de studie SILENCE, van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met het Platform Zeldzame Kankers (PZK), zijn de ervaringen in kaart gebracht van de huidige ervaren psychosociale ondersteuning.


Op 18 maart van dit jaar vroegen we patiënten om mee te doen met dit onderzoek. De resultaten zijn intussen bekend. Deze zijn, met aanbevelingen voor de praktijk en toekomstig onderzoek, weergegeven in een nieuwsbrief hieronder en te lezen bij het IKNL.Lees het artikel bij IKNL
Bron: www.olijf.nl