Familie borstkankerpatiënte vangt bot in zaak tegen arts ‘Cathrien’.

22-02-2020 17:30


Auteur: ed.nl/gezondIrene Vertegaal.

Foto: Paul Vreeker/United Photos. 
EINDHOVEN - Een arts van het Catharina Ziekenhuis is niet in de fout gegaan door een inmiddels overleden borstkankerpatiënte (64) niet langer te behandelen. Daarvan beschuldigden de nabestaanden haar behandelend arts onlangs bij de tuchtrechter in Eindhoven. Ze vingen echter bot bij het medische tuchtcollege.   

Van een arts kan én mag niet worden verwacht door te gaan met het behandelen van een patiënt als dat medisch gezien niet langer zinvol is. Dat concludeert het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Eindhoven. De tuchtrechter stelde de nabestaanden van de bijna een jaar geleden overleden Eindhovense borstkankerpatiënte Annemarie Vertegaal in het ongelijk. De betrokken internist-oncoloog van het 'Cathrien' is geen enkel redelijk verwijt te maken, oordeelt de rechter. 


Vechten:

Dochter Irene stapte, ook namens haar zus en twee broers, naar de tuchtrechter omdat ze vinden dat haar arts tegen de wil van hun moeder heeft gehandeld. Het ziekenhuis zou de vrouw in de laatste weken van haar leven niet behandeld hebben vanwege haar slechte conditie. De Eindhovense had borstkanker met uiteindelijk uitzaaiingen in lymfeklieren, botten, buikvlies en maag. Een slopende ziekte waartegen de vrouw koste wat het kost wilde vechten. De ziekte werd ontdekt in 2016, ze overleed op 28 maart vorig jaar.


Sterfproces:

Volgens de tuchtrechter kan de conclusie dat de behandelend arts haar patiënte tegen haar wil niet heeft behandeld niet worden getrokken. Ook de suggestie van de familie dat de arts het sterfproces op gang zou hebben gebracht en gestimuleerd, wijst het tuchtcollege van de hand. Uit het medisch dossier van de Eindhovense blijkt dat haar situatie tijdens de opname begin maart afgelopen jaar in rap tempo verslechterde. De rechter concludeert dat juist is gehandeld volgens de uitdrukkelijke wens van Annemarie Vertegaal: voor zo veel als gegeven de omstandigheden mogelijk was, is geprobeerd haar medische situatie te stabiliseren door de vrouw vocht en voeding toe te dienen.


Fouten:

Daarnaast verweten de nabestaanden de arts dat ze geen adequaat zorg zou hebben verleend. Maar ook dat veegde de rechter van tafel. Er is medisch gezien 'alleszins begrijpelijk' gehandeld, concludeert het Eindhovense college. ,,De arts heeft altijd aandacht gehad voor de voedingsstatus van patiënte. Door de uitzaaiingen in de buik werd het voeden wel gecompliceerd", signaleerde de rechter in de uitspraak. Over een deel van de klachten liet het medisch tuchtcollege zich niet uit.


De nabestaanden klaagden onder meer over mogelijke fouten bij het plaatsen van een neussonde en een katheder, het toedienen van onjuiste medicatie en ontbreken van een bed na de chemotherapie. Hier is echter gehandeld door andere zorgverleners dan de arts tegen wie de zaak was gericht. 


Zinvol:

,,Als mensen ernstig ziek zijn, noem je een behandeling al snel niet langer zinvol meer", zegt de in Hillegom woonachtige Irene Vertegaal over de uitspraak van de Eindhovense tuchtrechter. Ze baalt ervan dat de rechter niet is ingegaan op een deel van de klachten die familie heeft geuit over de behandeling van de ziekte van hun moeder. Vertegaal: ,,Er zijn door de rechter geen kritische vragen gesteld over het klaagschrift. Ik vraag me af waarom er een hoorzitting is gehouden." De familie legt zich evenwel neer bij de uitspraak van het Eindhovense tuchtcollege.


Een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis onthield zich donderdag van commentaar op de uitspraak.  


Catharina Ziekenhuis , Google Maps.

Foto: Catharina Ziekenhuis.Bron: www.ed.nl