Gebruik van vitamine C en E supplementen voorkomt kanker niet.

14-02-2014 20:52


Vitamine C en Vitamine E hebben de reputatie als stoffen die een rol kunnen spelen om kanker te voorkomen.


Er is al een lange geschiedenis aan onderzoeken die de voordelen aantonen en ook juist weer ontkennen. Het heeft een behoorlijke discussie opgeleverd van voorstanders en tegenstanders. Ja, vitamine C en E doen iets, maar wat en hoe? Onderzoek dat op 16 november 2008 gepresenteerd werd tijdens de Internationale conferentie van de American Association for Cancer Research laat zien dat supplementen met vitamine C en E kanker niet helpen voorkomen.


Vitaminen zijn essentiële onderdelen van ons voedsel. Zouden we ze missen dan ontstaan er allerlei ziekten. Een behoorlijke manier van eten waarin voldoende vitaminen zitten is daarom belangrijk. De gebruikelijke manier van gezond eten biedt ons meer dan voldoende vitaminen zodat extra vitaminen niet nodig zijn. Uitzondering vormt vitamine D dat voor oudere mensen vaak onvoldoende in het eten zit. Vitamine A en E zijn om andere redenen echter extra interessant. Niet alleen omdat bij tekort ziekten ontstaan, maar omdat ze bij gezonde mensen iets extra's kunnen bewerkstelligen. Het zijn namelijk anti-oxidantia, stoffen die de vrije radicalen in het lichaam binden. Dat is gunstig omdat die vrije radicalen de lichaamscellen beschadigen en dat leidt op den duur tot hart- en vaatziekten en tot kanker.


In het onderzoek werden 14.600 mannelijke artsen van 50 jaar en ouder tien jaar lang gevolgd. Een derde kreeg vitamine C, een derde kreeg vitamine E en een derde kreeg een placebo (nepmedicijn). In die tien jaar kreeg 1929 van de mannen kanker (1013 keer ging het om prostaatkanker). Het was gelijk verdeeld over de drie groepen. Vitamine C en E supplementen hadden dus geen zin. Al eerder bleek uit het zelfde onderzoek dat de supplementen ook geen invloed hadden op het voorkomen van hart- en vaatziekten.


Deze resultaten gaan over vitaminen in supplementen, niet over vitamine C en E in voedsel. Onderzoek dat daar nader naar keek laat zien dat een voedingswijze met daarin voldoende vitamine C en E wel gunstige effecten heeft. Hoe het precies zit weten we niet. Misschien hebben mensen die gezond eten ook meer andere gezonde gewoonten en heeft het daarmee te maken. Hoe dan ook, supplementen helpen dus niet. Uit het onderzoek bleek dat ze ook niet extra schadelijk waren, iets dat in andere onderzoeken met supplementen wel bleek.


 

Bron:   www.bewustgezonder.nl