Gezondheidsraad: geen screening op huidkanker.

06-07-2022 17:49

 

 

 

 

 

 

De Gezondheidsraad (GR) heeft de Minister van VWS geadviseerd om geen landelijke screening (bevolkingsonderzoek) in te voeren voor het opsporen van huidkanker. De GR onderkent dat huidkanker een serieus gezondheidsprobleem is, maar constateert dat het nut van een landelijke screening  niet is aangetoond. Zij adviseert de minister om vooral in te zetten op voorlichting en gedragsverandering (bescherming tegen uv-straling).

 

Het hele rapport is hier te lezen op de website van de Gezondheidsraad.