Groep Nabestaanden bij Inloophuis Pisa te Hoorn op 11 Juli 2022.

11-07-2022 19:30

                                

                                                                

 

 

 

Groep nabestaanden:

 
 
Chinees spreekwoord: Je kunt niet voorkomen dat de kraanvogels van verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten maken in je haar.

Inmiddels hebben wij al vele bezoekers ontvangen in inloophuis Pisa, allen mensen met kanker en/of hun naasten. Met velen gaat het gelukkig weer beter of zelfs goed. Maar helaas is niet iedereen te genezen en is inmiddels ook een aantal van hen overleden. Dat betekent dat wij regelmatig bezoekers ontvangen die een dierbare hebben verloren aan kanker ofwel mensen die nabestaande zijn geworden.

 

Ook voor deze mensen wil Inloophuis Pisa iets betekenen en doet dat door het organiseren van een ontmoetingsgroep speciaal voor mensen die hun partner zijn verloren.

Doel van deze avond is ontmoeting. Contact met mensen die ook een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Mensen die weten wat dat betekent en die kunnen begrijpen hoezeer je leven dan op zijn kop kan komen te staan en je er soms geen gat meer in dreigt te zien.

 

Het verwerken van een verlies is hard werken. En dat is ook niet in een bepaalde tijd afgerond. Immers, iedereen rouwt op een geheel eigen wijze en er is geen goede of foute manier.

Onderwerpen die in de groep aan bod kunnen komen: Hoe heb je afscheid en de uitvaart beleefd? Omgaan met gevoelens van gemis, verdriet en somberheid. Hoe pak je je leven zonder je partner weer op? Hoe ga je om met verschillende rollen en taken die je partner eerder vervulde? Reacties vanuit je omgeving, familie, vrienden, collega’s. Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. Opnieuw een intieme relatie aangaan of (nog) niet?

 

De leden van de groep bepalen grotendeels welke onderwerpen besproken worden; behoefte en actualiteit zijn daarbij leidend. De begeleider zal, waar van toegevoegde waarde, bepaalde onderwerpen inleiden en van een theoretisch kader voorzien.

Belangrijkste doel van deze avond is de mogelijkheid tot ontmoeting met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen. Telkens weer blijkt dat er, naast verschillen, toch juist heel veel overeenkomsten ervaren worden.

 

En met name deze herkenning kan het gevoel van er alleen voor staan doorbreken, waardoor een ontmoetingsavond als deze kan bijdragen tot het vergroten van veerkracht en onderlinge steun.

Voor velen geeft een supportgroep als deze weer nieuwe moed en net dàt zetje in de rug dat maakt dat je er weer even tegen kan.

 

Data + Tijd:

 

 

  • 11 juli 2022 - 19:30 tot 21:30 uur

 

  • 8 augustus 2022 - 19:30 tot 21:30 uur

 

  • 12 september 2022 - 19:30 tot 21:30 uur

 

  • 10 oktober 2022 - 19:30 tot 21:30 uur

 

  • 12 november 2022 - 19:30 tot 21:30 uur

 

  • 12 december 2022 - 19:30 tot 21:30 uur

 

 

 

Aantal deelmemers:

Onbeperkt.

 

 

Meer informatie en/of aanmelden:

Wil je meer informatie en/of jezelf aanmelden voor de groep nabetaande neem dan contact op via Tel: 0229- 75 85 31 (tijdens openingsuren) of klik hier om een mail te sturen.

 

 

Adres + Tel:

Inloophuis Pisa,

Draafsingel 59,

1623 LC Hoorn.

Tel: 0229-758531

E-mail: info@inloophuispisa.nl

 

Openingstijden:

Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:30 tot 13:00 uur

Woensdag van 13:00 tot 16:30 uur

 

 

 

Bron: www.inloophuispisa.nl