Groot bevolkingsonderzoek met nieuw geld naar tweede fase.

02-12-2020 16:08De Provincie Limburg steunt een groot bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg met 1,5 miljoen euro. Het onderzoek kan met dit geld beginnen aan fase 2.


Tussen 2009 en 2020 is de gezondheid van 9000 Zuid-Limburgers grondig in kaart gebracht. Nu worden ze opnieuw onderzocht in De Maastricht Studie.


Bijzonder onderzoek:

De wetenschappelijke wereld kijkt uit naar de resultaten van De Maastricht Studie, want het komt niet zo vaak voor dat de gezondheid van zo'n grote groep mensen zó uitvoerig wordt gemeten over zó'n lange periode. Het doel van het project is om meer te weten te komen over chronische ziekten, en dan vooral diabetes type 2.


Afgerond:

De eerste fase van De Maastricht Studie, die voornamelijk bestond uit het genereren van data en kennis, is in oktober 2020 afgerond. De uitkomsten geven een goed inzicht in de gezondheid van de Limburgse bevolking. Met de data die de metingen van inmiddels 9000 deelnemers hebben opgeleverd, zijn er relaties blootgelegd tussen diabetes type 2 en andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, maar ook depressie, dementie en bepaalde oogziekten.


Het onderzoek heeft geresulteerd in ruim negentig wetenschappelijke publicaties en 36 volwaardige promotietrajecten.


Tweede fase:

In de tweede fase van De Maastricht Studie worden deelnemers uitgenodigd om alle metingen die al eerder zijn verricht, opnieuw te ondergaan. Dat geeft de mogelijkheid om conclusies te trekken over oorzaak en gevolg, alsmede de snelheid waarmee veranderingen in de gezondheid plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een vertaling van innovatieve kennis naar praktische toepassingen die het fysieke en mentale welzijn van Limburgers verbeteren.


Belangrijke doelen zijn het voorkomen van chronische ziekten en verbetering van de leefstijl, de sociale omgeving, de kwaliteit van leven en daarmee: de algehele gezondheid. Om zodoende de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de Limburgse bevolking te verbeteren.


Financiering:

Voorlopig worden 4000 deelnemers aan fase 1 opnieuw uitgenodigd voor fase 2. Dat heeft te maken met de financiering van het project. De Provincie Limburg heeft 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Afdelingshoofd Carla van der Kallen: "Het doel is om uiteindelijk alle deelnemers uit fase 1 weer te onderzoeken. En ik vertrouw erop dat we daarvoor het benodigde geld bijeen krijgen. Toen we in 2009 begonnen, was ons streefdoel 6000 deelnemers en hebben we uiteindelijk genoeg financiële steun gekregen om er 9000 te onderzoeken."


Voor de Video van dit Artikel klik hier
Bron: www.1limburg.nl