Heeft het drinken van basisch water een gunstige invloed?

18-09-2014 17:25


Nee, het drinken van basisch water heeft geen invloed op de gezondheid. Het maagzuur zorgt meteen na het drinken van dit water dat het niet meer basisch is waardoor er geen effect kan worden verwacht. Het is bovendien ook niet effectief om met voeding of dranken invloed uit te oefenen op eventuele verzuring van het lichaam omdat het lichaam beschikt over een perfect buffersysteem.