Hoogste overschrijding kankerverwekkende PFOS van Nederland gevonden in sloot Haagse woonwijk.

13-07-2023 17:35

 

 

Auteur: Michiel van Gruijthuijsen - ad.nl/den-haag

 

 

In de sloot langs de Tiber, bij het Forepark, werd het vervuilende PFOS aangetroffen.

In de sloot langs de Tiber, bij het Forepark, werd het vervuilende PFOS aangetroffen. 

Foto: Google Streetview

 
 
 
 
 
 
 
In een sloot in het Haagse Leidschenveen is de hoogste overschrijding van het kankerverwekkende PFOS (soort PFAS) in Nederland gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV), dat gegevens van de waterschappen analyseerde.
 
 
De meest vervuilde sloot van Nederland? Als je ernaar zou zoeken, zou je nog even doorlopen. Fotogeniek plaatje aan de rand van Den Haag? Je bent op de juiste plek in Leidschenveen. Een windje biedt af en toe verkoeling tegen de zomerse warmte. Diezelfde wind laat de ruim twee meter hoge rietkragen rondom de achthonderd meter lange, beruchte sloot heen en weer dansen.
 
 
,,Verbaast mij niks hoor, die vervuiling”, beweert een oplettende bewoner. Met zijn vrouw probeert hij de accu van één van hun auto’s weer aan de gang te krijgen. ,,Zie je die bomen daar langs het water? Ik zag het al meteen, die bruine toppen.”
 
 
 
 
 
Bij het verwerken van de meetresul­ta­ten is een vergissing gemaakt waardoor we de bron niet met zekerheid hebben kunnen vaststel­len

Hoogheemraadschap van Delfland.

 
 
 
 
Hij woont aan de Oude Polderweg, aan een van de zijden van het vervuilde water waaraan ook veel bedrijven zijn gevestigd. Hij scrolt even door zijn telefoon. ,,Die foto’s, ik heb ze nog wel ergens. Zes, zeven keer per dag storten rioolwagens daar bij die put hun bagger. Zou mij niks verbazen als die riolen lek zijn.” Of zijn het toch de autobedrijven die hier decennia terug zaten, oppert hij nog.

 

De bron van de vervuiling is in elk geval niet meer te vinden, beweert het Hoogheemraadschap van Delfland. Er zijn monsters genomen vanuit putten die regenwater van het bedrijventerrein afvoeren. ,,Bij het verwerken van de meetresultaten is een vergissing gemaakt, waardoor we de bron niet met zekerheid hebben kunnen vaststellen.”

 

 

De Tekst gaat verder onder de Foto: 

 

 

Vervuild water in Leidschenveen. De PFOS is niet aan het oppervlaktewater te zien.

Vervuild water in Leidschenveen. De PFOS is niet aan het oppervlaktewater te zien. 

Foto:  AD.

 

 

 

 

 

In de sloot in Leidschenveen is de grenswaarde PFOS (soort PFAS) ruim 25.000 keer hoger dan het RIVM veilig acht voor het oppervlaktewater. Het gaat daar om een gehalte van 180 nanogram PFOS per liter. Dat is volgens Pointer vele malen hoger dan bijvoorbeeld in de Westerschelde of rondom Chemours in Dordrecht.

 

De meting werd in 2021 door het hoogheemraadschap van Delfland verricht als voorbereiding op baggerplannen. Daaruit bleek dus dat de waterbodem en het water vervuild zijn met PFOS. Delfland liet daarover dit jaar aan het onderzoeksmedium Pointer weten dat de sloten in Leidschenveen ‘geen officieel zwemwater’ zijn en dat het ‘wettelijk verplicht’ is om gevangen vis terug te gooien.

 

 

Als ik zie wat mensen al in die sloot dumpen, nee liever niet

Buurtbewoner.

 
 
 
 
Een moeder die langs de Oude Polderweg woont, houdt haar kinderen altijd al ver van de vervuilde sloot. Met een brandslang is ze een opblaasbaar buitenbad aan het vullen. ,,Als ik zie wat mensen al in die sloot dumpen, nee liever niet.”

Gelukkig zwemt of vaart er bijna nooit iemand in de sloot, ziet weer een andere bewoner. ,,Jaren geleden werd hier nog ontzettend veel vis gevangen. Nu zie ik ze eigenlijk niet meer langs de kant. Er springt weleens een kindje het water in als er een bal in valt.”

 

 

Gevaarlijk:


Of het water dan gevaarlijk is? Directeur Wendy Kooistra van het hoogheemraadschap antwoordt onder meer aan Pointer: ,,Als ik kijk naar de drinkwaternorm, dan zeg ik ‘nee’.
 

Er zou verder ‘weinig vervuiling’ zijn in omliggende waterwegen. Volgens Pointer wordt het onderzoek nu door het waterschap hervat nadat de eerdere resultaten onbetrouwbaar bleken. ,,We hebben letterlijk het rapport er weer bijgepakt en geconstateerd ‘lieve help, dat hebben we verkeerd geïnterpreteerd’.”

 

Hart voor Den Haag en Partij voor de Dieren hebben via schriftelijke vragen opheldering gevraagd bij het college. ,,Het is onacceptabel als er verontreinig wordt aangetroffen in een woonwijk en bewoners daar dan ook niet over worden geïnformeerd", vindt Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag). ,,Er moet zo snel mogelijk duidelijk worden hoe deze giflozing heeft kunnen gebeuren. Dit is schadelijk voor dier, natuur en milieu en zeker ook voor de bewoners van de naastgelegen woonwijk", zegt Robin Smit (Partij voor de Dieren).

 

 

 

Bron: www.ad.nl