Hospice bestaat 20 jaar: De dood ligt altijd op de loer in Sravana Doetinchem.

01-01-2020 19:12


Auteur: Erik Hagelstein - gelderlander.nl/doetinchem
Sravana: betekent in het Sanskriet: goed luisteren, opdat de gast zich begrepen voelt. Het hospice in Doetinchem viert het 20-jarig bestaan.


De vergrijzing speelt Sravana parten. Niet alleen worden de bewoners van het hospice in Doetinchem steeds ouder, dat geldt ook voor de vrijwilligers die mensen in de laatste fase van hun leven bijstaan. ,,En zonder vrijwilligers geen Sravana. Dan kunnen we de tent sluiten'' zegt voorzitter Pieter Jan Eshuis.Geen vrijwilli­gers, geen Sravana

Pieter Jan Eshuis, Voorzitter.


Opening:

Op 4 december 1999 opende het gebouw aan Groot Hagen de deuren. Deze maand is het 20-jarig jubileum gevierd met een symposium en een bijeenkomst voor vrijwilligers. 


Algemeen coördinator Heleen Klumper is er vrijwel vanaf het begin bij. ,,We zijn er voor zieken, hun naasten en voor elkaar'', zo omschrijft ze het werk van de professionals en de vrijwilligers.


Vrijwilligers:

Aanvankelijk telde Sravana drie kamers, inmiddels zijn er vijf. Twaalf verpleegkundigen van Sensire verlenen 24 uur per dag zorg. Ze worden bijgestaan door 46 vrijwilligers, die overdag werken. 


Daarnaast zijn er twaalf mensen actief die terminaal zieken in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis thuis ondersteuning bieden. ,,Dat is heel krap, we hebben er meer nodig'', aldus Pieter Jan Eshuis en Heleen Klumper.


Eén van de vrijwilligers in het hospice is Gerrie Rijneveld. Pakweg vijf jaar geleden volgde ze een opleiding om dit werk te kunnen doen. ,,Ik zorg heel graag, vind het heel dankbaar om te doen.


Soms is het al genoeg als je even aan het bed met een bewoner praat. En elk jaar gaan we met zijn allen op cursus. Dat vind ik echt een cadeautje.''Tekst gaat verder onder de Foto:In de huiskamer van Sravana met voorzitter Pieter Jan Eshuis (links), coördinator Heleen Klumper (midden) en vrijwilliger Gerrie Rijneveld.

Foto: theo kock persfotografie.


 


Drie maanden:

Om voor een plek in Sravana in aanmerking te komen moeten artsen een maximale levensverwachting van drie maanden vaststellen. Soms duurt de opname een paar uur, anderen wonen er drie maanden voordat ze overlijden. 


Niet alleen bewoners, maar ook hun naasten zijn vaak blij met het hospice. ,,Ze weten dat er goed voor hun geliefde wordt gezorgd, het ontlast ze enorm'', aldus de algemeen coördinator.


Somber:

Hoewel de dood altijd op de loer ligt, is het geen somberheid troef bij Sravana. ,,Zolang er leven is, wordt er geleefd. Mensen zijn echt niet elk moment bezig met hun sterven.'' 


Voorzitter Eshuis bevestigt dat. ,,Ik ben advocaat in ruste, had niks met de zorg. Maar toen ik hier kwam zag ik hoe mensen met elkaar omgaan. Voor mij een totaal nieuwe wereld, ik voel me hier senang.''


Toekomst:

Twee organisatiedeskundigen zijn tegen een onkostenvergoeding bezig met een toekomstvisie. ,,Waar moeten we ons op richten, hoe ziet onze toekomst er uit?'', aldus de voorzitter. 


Het hospice wordt deels vanuit Den Haag gesubsidieerd, maar is sterk afhankelijk van donaties en giften. ,,De Stichting Vrienden van Sravana helpt ons daar heel goed bij. Anders redden we het echt niet.''Hospice waar terminale mensen worden verzorgd viert 20-jarig bestaan.

Foto: theo kock persfotografie.

Bron: www.gelderlander.nl