Hospice Issoria fuseert met organisatie voor terminale thuiszorg.

19-05-2021 16:25Auteur: de redactie - sleutelstad.nl

 Hospice Issoria en VPTZ Leiden gaan samen verder om zorg te bieden aan mensen in de laatste levensfase. Afgelopen zaterdag werd de nieuwe stichting officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst aan de Burggravenlaan. Onder andere burgemeester Lenferink was daarbij aanwezig.


Eerst kwamen de circa dertig genodigden samen bij het Stedelijk Gymnasium, daarna werd even verderop bij het hospice het nieuwe logo onthuld. De gefuseerde organisatie gaat voortaan verder onder de naam Issoria Hospice & Thuis. Hierdoor ontstaat in de regio één loket voor de palliatieve zorg. De fusie moet ook zorgen voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid.


Voorzitter Marcel Verburg van Issoria benadrukte het belang van één loket waar iedereen vragen kan stellen over zaken die spelen in de laatste levensfase en daar ook ondersteuning bij kan krijgen. "Deze fusie zal ook leiden tot meer kwaliteit omdat kennis en ervaring beter kan worden gebundeld."


Burgemeester Lenferink sprak uit eigen ervaring hoe ongemakkelijk het soms is om om te gaan met naasten die zullen gaan overlijden. "Welke houding neem je aan? Wat moet je zeggen?" Hij noemde het daarom extra bijzonder dat meer dan 130 vrijwilligers zich daarvoor inzetten. "Ik ben trots dat Leiden zo'n instelling heeft die met de vergrijzing alleen maar in belang zal toenemen."


Directeur Carla Aalderink van de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland herinnerde de aanwezigen eraan dat 2021 het Jaar van de Vrijwilliger is. "Met meer dan 130 vrijwilligers mag je wel zeggen dat de Issoria Hospice & Thuis grotendeels draait op vrijwilligers." Zij noemde de fusie prijzenswaardig en een voorbeeld dat navolging verdient in het land. "In de laatste levensfase is tijd kostbaar dan is snel je weg vinden dankzij één loket alleen maar tijdwinst."


Hospice & Thuis:


De twee fuserende organisaties hadden elk een eigen focus op de uitvoering: Hospice Issoria biedt van oudsher 24 uur per dag volledige hospicezorg intern en coördinatie in de thuissituatie via Issoria Thuis, de vrijwilligers van VPTZ komen daadwerkelijk één of meerdere dagdelen bij de cliënt in de palliatieve terminale fase thuis om de gewenste ondersteuning te bieden.  Omdat deze ondersteuningsterreinen complementair zijn, kunnen ze elkaar goed versterken door onder meer een gezamenlijk bureau en gezamenlijke opleiding, training en ondersteuning. Deze diversiteit stelt de nieuwe organisatie in staat een breed pakket te bieden, aanvullend op de medische diensten van de andere zorgverlenende instanties.


Bij de fusie zijn vanuit VPTZ Leiden e.o. zo'n 25 vrijwilligers en twee parttime betaalde medewerkers betrokken. Vanuit Hospice Issoria zijn ongeveer honderd vrijwilligers en vier parttime betaalde medewerkers betrokken. Het verzorgingsgebied is primair Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Warmond en Oegstgeest.


Het bestuur van de nieuwe organisatie Issoria Hospice & Thuis bestaat voorlopig uit Marcel Verburg (voorzitter), Ciska Elsinga (secretaris), Rob Hogenboom (penningmeester) en de leden Margriet Smeets en Michiel de Jong.De dagelijkse leiding ligt in handen van directeur Marieke Zebregs. Issoria Hospice & Thuis is gehuisvest aan de Burggravenlaan 11 in Leiden.
Bron: www.sleutelstad.nl