Hospice Sint Maartenhuis op zoek naar vrijwilligers.

19-05-2020 20:48



            

Het hospice zoekt vrijwilligers voor één of twee dagdelen per week.                                        

Foto: Pixabay.




Het Hospice Sint Maartenhuis in Winschoten biedt, samen met betrokken vrijwilligers en deskundige zorgverleners, 24 uur per dag persoonlijke aandacht aan haar gasten die ongeneeslijk ziek zijn en in de laatste fase van hun leven verkeren. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.


De meeste mensen blijven het liefst tot het einde van hun leven thuis in hun eigen vertrouwde omgeving, maar soms is dit, om verschillende redenen, niet mogelijk. In dat geval kan Hospice Sint Maartenhuis uitkomst bieden.


Vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan de gasten die gedurende hun laatste levensfase in ons hospice verblijven en diens naaste(n).


Belangstellenden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Bescheiden opstelling, respect voor de ander, goed kunnen luisteren.


  • Zelfstandig en flexibel kunnen functioneren.


  • 1 of 2 dagdelen (van 5 uur) per week inzetbaar (tevens eens per 4 weken in het weekend).


Geboden wordt een gedegen opleiding, begeleiding en bijscholing, en werken in een team van vrijwilligers in samenwerking met de thuiszorgorganisatie.



Meer informatie en contact:

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Karin Bron of Annette Witter via 06-52728641, 06-52728642, of info@hospicewinschoten.nl


Zie ook: www.hospicewinschoten.nl



Bron: www.hetstreekblad.nl