Huisartsen en dermatologen in regio Nijmegen klaar voor toename huidkanker.

03-01-2020 19:12Auteur: Redactie Medicalfacts.JandL


Huisartsen  en dermatologen in de regio (CWZ, Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein en  Mauritskliniek) slaan de handen ineen om de toegenomen vraag naar zorg  bij huidkanker op te vangen. Onlangs sloeg het Integraal Kankercentrum  Nederland (IKNL) de noodklok en pleitte voor een nationaal plan van aanpak.


Zeer forse toename huidkanker:

Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw is er een stijging van het aantal patiënten met huidkanker. De laatste jaren is er zelfs een zeer forse toename van huidkanker te  zien. Toegenomen blootstelling aan de zon door de zonnebank, meer vrije  tijd en meer vakanties in zonnige gebieden zijn daarvan de oorzaak. Om  deze toename op te kunnen vangen, is er landelijk een nieuwe richtlijn  ontwikkeld. Huisartsen en dermatologen in de regio Nijmegen hebben hier  samen een eigen invulling aan gegeven. Huisartsen gaan een grotere rol  spelen bij het herkennen, behandelen en controleren van huidkanker en  voorstadia daarvan. De huisartsen hebben daarvoor extra cursussen en  trainingen gevolgd.


Behandeling bij de huisarts:

Voortaan  gaan patiënten in deze regio naar de huisarts voor de behandeling van  een eenvoudige vorm van huidkanker of een voorstadium daarvan. Het gaat  daarbij om huidkanker die niet in het gezicht zit en geen hoog risico  vormt. Zij krijgen een behandeling met vloeibare stikstof, een  chemocrème of een kleine operatie. Ook patiënten die een tijd geen  huidkanker meer hebben gekregen, worden nu voor controle eerder  terugverwezen naar de huisarts.


Voordelen voor de patiënt:

De samenwerking is prettiger voor de patiënt, die nu dicht bij huis door  zijn eigen vertrouwde huisarts wordt gezien en geholpen. Bovendien  scheelt het reistijd en valt de behandeling bij de huisarts niet onder  het eigen risico.


Vlottere samenwerking:

De samenwerking heeft nog meer voordelen. Zo verloopt de overgang tussen  huisarts en ziekenhuis vlotter. Huisartsen die zijn getraind sturen hun  patiënten vaker door naar de dermatoloog met een correcte diagnose en  een betere omschrijving van de huidafwijking(en) in de verwijsbrieven.  Ook kunnen zij nu al een stansbiopt (huidmonster om te laten  onderzoeken) nemen, waardoor de dermatoloog eerder een diagnose heeft en de behandeling sneller kan starten.


Preventie:

Uiteindelijk  is preventie het allerbelangrijkste volgens de samenwerkende partijen.  'Smeren, smeren en nog eens smeren met zonnebrandcrème is het  belangrijkste', zeggen de huisartsen en dermatologen. 'Vaak genoeg en  met voldoende hoge factor. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan  genezen.'
Bron: www.medicalfacts.nl