Ik schaam me als kankerpatiënt niet om dure medicijnen te vragen.

22-12-2021 15:41Auteur: Peter Lems - trouw.nl/opinie


Opinie - Geneesmiddelen.null BeeldNa eigen onderzoek naar het kostenplaatje van kankermedicijnen verdwijnt bij Peter Lems het bezwaard gevoel dat hij andere zorg zou verdringen.


Als je als kankerpatiënt de moeite neemt rapporten over geneesmiddelen te lezen van gezaghebbende instituten in Nederland dan schrik je je een hoedje. Je voelt je acuut bezwaard dat je nog een geneesmiddel durft te vragen.


Dure geneesmiddelen verdringen andere medisch specialistische zorg, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in Van de dweil naar de kraan (2021). De wetenschappelijk adviseurs van de regering (WRR) geven in hun advies Kiezen voor Houdbare Zorg (2021) dezelfde boodschap.


Ongeveer de helft van alle dure geneesmiddelen zijn anti-kankermedicijnen. Kankerpatiënten zoals ik zorgen er dus voor dat andere patiënten geen nieuwe hartklep krijgen. Geen hartverwarmende gedachte.


Duurdere zorg kost ons over veertig jaar het drievoudige van nu:


Deze medicijnen drijven de kosten voor de gezondheidszorg flink op. Het indammen daarvan is een prominent voornemen in het nieuwe regeerakkoord. Door stijgende geneesmiddelenprijzen zal in 2040 meer dan de helft van ons inkomen naar zorg gaan, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. De WRR kijkt verder vooruit en denkt dat een steeds duurdere zorg ons over veertig jaar het drievoudige kost van nu. Kankermedicijnen verdringen dus niet alleen hartkleppen maar ook auto's, vakanties, verwarming en de kinderopvang in ons land.


Hoe komt dat? Volgens de Zorgautoriteit omdat er geen rem zit op de kosten van medicijnen. Alle partijen hebben dezelfde belangen en beschikbaarheid is belangrijker dan betaalbaarheid. Ook het dreigen van fabrikanten met beperking van levering van medicijnen en/of het uitvoeren van trials in Nederland, speelt een rol. Mijn bezwaard gemoed is dus de schuld van medicijnfabrikanten.


Kosten medicijngebruik laag:


De werkelijkheid is anders. Nederland is als het om geneesmiddelengebruik gaat een zuinig land. Volgens een recent Oeso-rapport (2020) bedragen de kosten van bij de buurtapotheek verkregen middelen 27 euro per maand per Nederlander. Dat zijn middelen die door huisarts en medisch specialist zijn voorgeschreven.


De Verenigde Staten geven per persoon aan deze middelen drie keer meer uit en Duitsland twee keer zoveel. Het Oeso-gemiddelde ligt op 40 euro per persoon per maand. Ik voel me al wat minder bezwaard.


Maar deze cijfers gaan niet over dure kankergeneesmiddelen. Toch geven ze wel een gezondere kleur aan het Nederlandse medicijnlandschap.


Apart declareren:


Hoe zit het dan met de dure kankergeneesmiddelen? Die worden in het ziekenhuis voorgeschreven en daar ook vaak toegediend. Ze worden duur genoemd omdat ziekenhuizen deze middelen apart declareren bij de zorgverzekeraars van patiënten. Sommige zijn helemaal niet duur en kosten bijvoorbeeld per gebruiker 117 euro. Maar er zijn er ook die wel 50.000 euro per gebruiker kosten.


Volgens het Zorginstituut Nederland (GIPdatabank, 2021) werden in 2020 in de Nederlandse ziekenhuizen 133 van deze dure kankergeneesmiddelen voorgeschreven. In 2016 waren dat er 109. De totale kosten van deze anti-kankermedicijnen namen in de periode 2016-2020 toe van 830 miljoen naar 1,5 miljard euro.


Dat is een enorme stijging. Die werd echter vooral veroorzaakt door toename van het aantal gebruikers van 84.000 in 2016 naar 145.00 in 2020. De gemiddelde kosten per gebruiker (lees kankerpatiënt) stegen in die vijf jaar van 9849 euro naar 10.461 euro, dat is een toename van 6,2 procent.


Inflatie en btw drijven prijs op:


Als we deze toename bezien tegen de achtergrond van de inflatie in die vijf jaar (8 procent), de stijging van de btw op dure geneesmiddelen met 3 procent in 2019 en plus rekening houden met prijskortingen door onderhandelingen met fabrikanten van 5,5 procent, dan zijn de kosten van dure medicijnen per kankerpatiënt gedaald.


Ik voel mij helemaal niet meer bezwaard en ga met goed gemoed het nieuwe jaar in.


Lees ook:


Deze kluis bij de patiënt thuis moet verspilling van dure (kanker)medicijnen tegengaan.


Een medicijnkluisje bij patiënten thuis moet verspilling van peperdure (kanker)medicatie tegengaan. Vanaf vandaag 21 Dec 2021 gaan patiënten van twee ziekenhuizen die oplossing testen.Ombuigen in de zorg is nodig, om andere uitgaven mogelijk te maken:De inkt van het nieuwe coalitieakkoord is nog niet droog, of de linkse oppositie en de PVV van Wilders keerden zich tegen de voorgestelde ombuiging van 4,8 miljard euro aan uitgaven in de zorg. Volgens de oppositiepartijen vallen deze bezuinigingen niet goed te praten. Het is de sector die al bijna twee jaar op haar tandvlees loopt om de coronapandemie te bestrijden.
Bron: www.trouw.nl