In oprichting: Hospice het Sluishuis.

24-04-2023 19:15

 

 

 

Veronica Dijkhof (l) en Gabriëlle Tiessen, initiatiefnemers van Hospice het Sluishuis

Veronica Dijkhof (l) en Gabriëlle Tiessen, initiatiefnemers van Hospice het Sluishuis,

Foto: Aangeleverd.

 
 
 
 
 
 
 
 
WEESP - Veronica Dijkhof en Gabriëlle Tiessen zijn beiden verpleegkundigen, gespecialiseerd in de zorg rond het levenseinde. Samen hebben zij in het najaar 2020 de eerste stappen gezet voor het realiseren van een hospice of ‘bijna-thuis-huis’ in Weesp. De oprichtingsfase is nu afgerond en de zoektocht naar financiering en vrijwilligers kan beginnen.
 

Een Bijna-thuis-huis is een woonhuis waar naasten, familieleden en vrijwilligers samen met medische professionals, huisartsen en verpleegkundigen passende zorg en ondersteuning geven aan bewoners in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. In Weesp is er nog geen hospice, terwijl de vraag volgens de oprichters nu al bestaat, en die behoefte de komende jaren door toenemende inwonersaantallen alleen maar zal stijgen.

 

 

 

Als genezing niet meer gaat:


Het plan gaat uit van 4 tot 5 plekken voor palliatieve zorg. Dit is zorg die gegeven wordt als van genezing geen sprake meer kan zijn. Deze zorg is niet meer gericht op beter worden, maar op kwaliteit van leven. De keuze voor Weesp ontstond onder andere omdat er plaatselijk ruimte is voor zo’n kleinschalige zorgvoorziening. Een door Dijkhof en Tiessen opgezette eerste enquête onder vrijwel alle huisartsenpraktijken in Weesp en Diemen wees uit dat deze het initiatief ondersteunen. Op 17 juni 2022 is de Stichting Hospice het Sluishuis officieel opgericht.
 

“Als het ziekenhuis niet meer hoeft en het thuis niet meer gaat, is een hospice een goed alternatief.”

 

Veronica Dijkhof: “Mijn persoonlijke ervaring met een hospice was geweldig. Mijn echtgenoot werd in zijn laatste levensfase liefdevol verzorgd en is op zijn eigen manier gestorven. Als partner kwam ik tot rust en kon weer echtgenote zijn. Deze ervaring gun ik iedereen die deze zorg nodig heeft.”
 

Mede-initiatiefnemer Gabriëlle Tiessen vult aan: “Als het ziekenhuis niet meer hoeft en het thuis niet meer gaat, is een hospice een goed alternatief. Onze missie is: Het geven van de best denkbare zorg, in een huis als bijna thuis. Een veilige plek, met een sfeer van liefdevolle aandacht en warmte. Hier kunnen mensen, die ongeneeslijk ziek zijn, zelf zoveel mogelijk invulling geven aan de laatste levensfase en zich op eigen wijze voorbereiden op het naderende levenseinde.” 

 

 

 

Toenemende behoefte:


De oprichters geven aan dat er een toenemende behoefte is aan terminale zorg. Dit komt onder meer omdat mensen langer leven met meer aandoeningen, mensen langer thuisblijven, er meer aandacht is voor eigen regie en persoonlijke wensen in de stervensfase.
 

Nu de organisatie is opgezet breekt de volgende fase voor het Sluishuis aan: actief contact zoeken met de inwoners van Weesp. Vanaf de opening zal het dagelijks leven in het huis vrijwel volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers, samen met een professionele coördinator en met medische professionals.

 
 

 

Voor contact, ondersteuning of informatie zie www.hospiceweesp.nl