Info over het Marikenhuis te Nijmegen.

22-05-2015 16:52


WAAROM EEN INLOOPHUIS:

Momenteel krijgt één op de drie mensen kanker. De confrontatie met kanker heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt maar ook voor de familie en naaste omgeving. Artsen, verpleegkundigen en andere deskundigen doen er alles aan de patiënt zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Ook zetten zij zich in om patiënten en hun naasten te begeleiden, maar deze begeleiding stopt vaak als de patiënt buiten het ziekenhuis is. Juist dan is het belangrijk ergens terecht te kunnen voor psychosociale en praktische ondersteuning.


Missie:

Het ondersteunen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van hun leven en het bieden van mogelijkheden tot ondersteuning en het functioneren als wegwijzer voor deze doelgroep. Het huis wil (ex-)kankerpatiënten en hun naasten waar mogelijk ondersteunen bij het herstel van hun kwaliteit van leven, nadat de ziekte kanker hen veelal flink heeft aangeslagen.


Visie:

Het Marikenhuis wil fungeren als knooppunt om zorgverleners en hun voorzieningen met elkaar te verbinden. Het richt zich primair op de behoeften vanuit de psychische en sociale dimensies, waarbij een strikte scheiding gemaakt wordt tussen de professionele zorg en de basis psychosociale begeleiding vanuit het Marikenhuis.


Het Marikenhuis is een vrijwilligersorganisatie onder deskundige leiding. Het biedt basis psychosociale begeleiding door getrainde vrijwilligers. Onder basis psychosiciale begeleiding wordt verstaan alle begeleiding die zich richt op: het verwerken van de ziekte, het leren leven met de beperkingen ten gevolge van ziekte en behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het biedt mensen de mogelijkheid hun eigen kracht te hervinden en zelf weer de regie te nemen.


Indien blijkt dat mensen professionele zorg nodig hebben, zal het Marikenhuis een intermediaire begeleidende rol vervullen tussen zorgvrager en de gewenste professional, zoals bijvoorbeeld de huisarts, een in psycho-oncologie gespecialiseerde gezondheidszorgpsycholoog of maatschappelijk werker.


Het Marikenhuis wil een uitnodigend en laagdrempelig huis zijn voor alle groepen uit de samenleving. Iedereen uit de regio Nijmegen kan binnenkort bij het Marikenhuis binnenlopen.


Om gebruik te kunnen maken van het Marikenhuis, hoeft u niet in behandeling te zijn of doorverwezen te zijn door een arts. Het Marikenhuis werkt nauw samen met behandelaars in de (para)medische en professionele psychosociale zorg, die patiënten tijdens en na hun behandelingen geboden wordt.


Voor een uitgebreid overzicht van doel, missie, visie en geplande activiteiten gaat u naar ons visiedocument: https://marikenhuis.nl/wp-content/uploads/Visiedocument-Marikenhuis.pdf


Onze stichting heeft de ANBI-status.STICHTING MARIKENHUIS:

T   06 12 53 92 03

W  www.marikenhuis.nl


Bezoekadres:

(vanaf voorjaar 2015)
Slotemaker de Bruïneweg 163
6532 AC Nijmegen
Postadres
Van Heemstraweg 42
6641 AE BEUNINGEN Gld

secretariaat@marikenhuis.nl


Overige gegevens:

KvK: 58802509
Bank: NL12RABO 0123 4850 10
RSIN: 853188257

Stichting Marikenhuis heeft de ANBI-status.


STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS.

T  06 4815 6817

Postadres
Willem Degenstraat 23
6525 BV Nijmegen


Overige gegevens:

KvK 58922687
Bank: NL34RABO 0141 9613 68

Dit project wordt ondersteund door Rotary Club Nijmegen - Stad en Land: https://www.rcnsel.nl/rcnsel/Rotaryclub_Nijmegen-Stad_en_Land.html


Bron: www.marikenhuis.nl