Inloophuis De Hoop te Dordrecht.

11-02-2014 20:39
 

 


Inloophuis De Hoop heeft een christelijke, levensbeschouwelijke identiteit. De missie is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): "Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt."

Inloophuis De Hoop vraagt van haar medewerkers de christelijke identiteit van De Hoop vorm te geven en te dragen. Voor gasten is het christelijk geloof geen voorwaarde voor een bezoek aan het inloophuis: iedereen is van harte welkom.


Persoonlijke aandacht:


We geloven dat alle mensen gelijk zijn. We zitten tussen de mensen in en geven iedere gast persoonlijke aandacht voor zover mogelijk. Bezoekers komen voor de fijne sfeer, er is saamhorigheid en medeleven. Verjaardagen van bezoekers worden voor zover dat mogelijk is, gevierd.


Bepalingen:


In het inloophuis is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen, te roken en drugs te (ver)kopen. Vloeken is niet toegestaan, bezoekers worden daar op aangesproken. In het inloophuis zijn geen slaapplaatsen en postadressen voor bezoekers.
Openingstijden:


Het inloophuis is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 10.30 -14.30 uur.Contact:


Inloophuis De Hoop
Spuiweg 118H
3311 GW Dordrecht
telefoon: 078-6 111 220       
e-mail: info@dehoop.org 


Bron www.dehoop.org/inloophuis