Inloophuis Den Helder e.o.

08-08-2014 22:46In  het inloophuis werken voor hun taak opgeleide vrijwilligers als  gastvrouw/heer. Zij worden ondersteund en aangestuurd door een  coördinator.


Kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben een enorme impact op het leven van de betrokkene, hun naasten en mantelzorgers. Het leven voor en  na de diagnose is nooit meer hetzelfde. Erover praten met naasten valt vaak niet mee. Het inloophuis te Den Helder zal in de eerste plaats  voorzien in de behoefte aan een luisterend oor en een plek om even bij  te komen. In het inloophuis zullen regelmatig thema-avonden en andere activiteiten worden georganiseerd.


De  ziekte kanker of een andere levensbedreigende ziekte en de behandeling  daarvan heeft grote gevolgen voor het leven van de mens met deze  diagnose, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Wij willen graag,  naast het medische proces, ondersteuning bieden in de vorm van een  inloophuis.


Het woord inloophuis zegt al genoeg. Een laagdrempelig centrum met een open deur in  huiselijke sfeer. Je kunt onaangekondigd binnenlopen, even een kopje  koffie of thee drinken en dan je verhaal delen met lotgenoten en  vrijwilligers.


Er wordt geen therapie aangeboden. Mensen die met kanker leven moeten al  zo veel, vooral tijdens de periode van behandelingen. Het inloophuis wil  hen in een ongedwongen sfeer een luisterend oor bieden. Het  kost mensen met kanker vaak moeite hun leven na de diagnose opnieuw  vorm en zin te geven. Erover praten helpt. Wij vinden het belangrijk dat de gasten de ruimte krijgen om vrijelijk over hun ervaringen, problemen  en beperkingen te spreken, met iemand die buiten de familie- en  kennissenkring staat. Het praten met de partner, andere familieleden of  vrienden kan ook steunend zijn, maar soms worden gevoelens en gedachten  ingehouden om hen niet te belasten. Door het contact met lotgenoten  leert men beseffen dat ze niet de enige zijn met deze problemen.


Het  Inloophuis wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren waar  mensen, die met kanker of een andere levensbedreigende ziekte in  aanraking zijn gekomen, in een huiselijke sfeer de ruimte geboden wordt  voor een praatje, steun, warmte en rust. Met lotgenoten en vrijwilligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die  kanker met zich meebrengt. In het  Inloophuis is iedereen welkom die met kanker of een andere  levensbedreigende ziekte in aanraking is gekomen. Dit kan zijn als  patiënt, ex-patiënt, partner, familie of anderszins betrokkenen.


Het  Inloophuis richt zich op mensen uit het verzorgingsgebied van het Gemini Ziekenhuis, de kop van Noord Holland.

Het  inloophuis staat open voor suggesties en wensen van gasten. Als blijkt  dat een gast meer professionele hulp nodig heeft, dan zal worden  doorverwezen naar, of hulp gezocht worden bij een professionele  hulpverlener.


Natuurlijk  is kanker niet de enige levensbedreigende ziekte. Ook patiënten en  naasten met ziekten als onder andere Multiple Sclerose, Amyotrofe  Laterale Sclerose of ernstige hart- en hersenaandoeningen vallen onder de  doelgroep van het inloophuis.

Contactgegevens:

Inloophuis Den Helder e.o.

Marsdiepstraat 621a
1784 AM Den Helder


maandag: gesloten
dinsdag 10.00 - 16.00
woensdag 10.00 - 16.00
donderdag 10.00 - 16.00
vrijdag: gesloten
zat, zon- en feestdagen: gesloten

Ons telefoonnummer (tijdens openingstijden): 0223 747041

Postadres:

Inloophuis Den Helder eo
Statenhoff 14
1785RW Den Helder.


Bron:  www.inloophuisdenhelder.nl