Inloophuis Oude IJssel te Doetinchem.

11-02-2014 20:43
 

 


Onze Missie

Psychosociale ondersteuning heeft een positief effect op het welbevinden van mensen met kanker en hun naasten.Het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van de relatie met de naasten en het bewust stilstaan bij,- en accepteren van de levensfase waarin zij zich bevinden, is daarbij heel belangrijk voor het vinden van een nieuwe balans.


Goede psychosociale ondersteuning biedt de ruimte aan mensen om in beslotenheid of in groepsverband door gesprekken of activiteiten de balans te zoeken en daaruit de kracht te putten die nodig is om door te gaan. Daarom is
deze ondersteuning een noodzakelijke en waardevolle aanvulling op de medische zorg.


Onze Visie

Het Inloophuis Oude IJssel wil in een veilige, beschutte en huiselijke omgeving de kwalitatief goede psychosociale ondersteuning bieden die mensen met kanker en hun naasten nodig hebben. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de oncologische zorgketen en met de huisartsen, paramedici en psychotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis, zijnde de gemeenten: Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst. Het inloophuis biedt ook ruimte aan mensen voor rouwverwerking.

 


Doelstelling

Het binnen 2 jaar in Doetinchem realiseren van een goed functionerend Inloophuis dat voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria en als zodanig stevig is verankerd in de regionale oncologische zorgketen.


 

Stichting Inloophuis Oude IJssel

Plantenstraat 2

7001 EZ Doetinchem

T (0314) 330 181

E info@inloophuisoudeijssel.nl

 

IBAN NL08 RABO 0130 0741 95

KvK  57786003 

RSIN 852736344

 

Anbi

 

OPENINGSTIJDEN

Wij streven ernaar dat het huis van 09.30 uur tot een uur of 17.00 op elke werkdag geopend is.

 

 Bron:  www.inloophuisoudeijssel.nl