Inloophuis Schothorst te Amersfoort.

10-02-2014 19:38
 

 


Missie en Visie

In het inloophuis willen wij vanuit een christelijke levens overtuiging aandacht schenken aan ieder die dit behoeft. Belangrijk is daarbij dat er ruimte geboden wordt voor ontmoeting en (h)erkenning: mensen kunnen hun talenten ontwikkelen en met anderen hun emoties en ervaring delen en zo gezamenlijkheid ervaren, "naaste worden". Vanuit de bijbel worden ons daarbij kernbegrippen aangereikt: barmhartigheid, gerechtigheid, wederkerigheid. Door en voor velen, in en vanuit het Inloophuis, wordt aan deze missie handen en voeten gegeven.


 


Contact

Batostraat 2, 3813 LK AMERSFOORT
Coördinator: Trudy Paus
Secreataris: Klaas van der Horst
T: (033) 480 19 02
E: info@inloophuisschothorst.nl


 


Openingstijden

Op de volgende dagen is het inloophuis geopend:


Maandag: 14.00-16.00
Dinsdag: 10.00-12.00
Woensdag: 10.00-12.00
Donderdag: 14.00-16.00
Vrijdag:

14.00-16.00

Bron: www.inloophuisschothorst.nl