Inloophuis Toon Waalwijk.

08-08-2014 20:56


De behoefte:


Mensen met kanker kunnen hun emoties vaak niet kwijt in de reguliere medische zorg.
Zij hebben - samen met hun familie - behoefte aan een luisterend oor om hun emoties en verdriet een plaats te geven. De behoefte aan deze nazorg is groot. Jaarlijks zijn er meer dan 3000 contacten en dat aantal groeit nog steeds. De helft van alle kankerpatiënten heeft naast opvang in eigen kring ook behoefte aan een klankbord buiten de eigen kring. De betrokken vrijwilligers van Inloophuis TOON bieden die emotionele zorg en steun.

Citaat kankerpatiënte:


"Na behandeling kom je in een zwart gat terecht. Je hebt géén rust in je hoofd als je uit de medische allemolen komt. Waar kun je terecht met je vele vragen?" Dáárom is er het Inloophuis Toon in Waalwijk. Voor de gehele regio De Langstraat. De .deur staat er iedere dag wagenwijd open. Ook voor de naaste familieleden.

Contactgegevens:


Jan de Rooystraat 15,

5141 EN Waalwijk.
Telefoon: 0416 - 65 27 34 

E-mail: info@thhw.nl  
www.toonhermanshuiswaalwijk.nl  

www.inloophuistoon.nl
Openingstijden: op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

WIlt u bijdragen?


Ons rekeningnummer is NL50 RABO 0155 8816 47 t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis Waalwijk.

In verband met de wet op de privacy vermeldt de bank geen adresgegevens meer op het afschrift. Daarom kunnen u niet persoonlijk bedanken als u een bijdrage doet.  Aangezien wij dit toch graag willen, vragen wij u om een kaartje of mail te sturen waarin u aangeeft dat u een bijdrage doet.


Bron:  www.inloophuistoon.nl