Inloophuis voor kankerpatiënten zoekt alternatieve manier om geld in te zamelen (en vrijwilligers).

13-01-2022 15:34


Auteur: Tim van der Hammen - ad.nl/amersfoortGonda Peters, voorzitter bestuur Toon Hermans Huis Amersfoort.

Gonda Peters, voorzitter bestuur Toon Hermans Huis Amersfoort. 

Foto: Tim van dert Hammen.


Het Toon Hermans Huis Amersfoort is een plek waar (ex)patiënten met en na kanker en hun naasten zonder verwijzing binnen kunnen lopen. Het biedt ondersteuning zoals lotgenotencontact, een luisterend oor en ontspannende, creatieve activiteiten. Om hun voortbestaan te garanderen zoekt het Toon Hermans Huis vrijwilligers.


Hoe hoog is de nood?


,,Behoorlijk hoog, door de coronamaatregelen zijn praktisch alle evenementen die jaarlijks georganiseerd werden en geld opleverden, gecanceld. Nu moeten we veel actiever alternatieve manieren vinden om inkomsten binnen te halen. Om dat te realiseren zijn extra mensen nodig."


Hoeveel geld is er nodig?


,,Er kan nooit genoeg zijn. Voor datgene wat we de afgelopen jaren voor onze gasten hebben kunnen betekenen, hebben we jaarlijks een ton nodig. Vorig jaar hebben we een succesvolle 'lockup-actie' gehouden (waarbij bekende Amersfoorters zich lieten 'opsluiten' en veilingen werden gehouden, red.). De vraag is of je dat moet herhalen. Wat we ook gaan ondernemen, het moet wel georganiseerd worden."


Hebben jullie al plannen klaarliggen?


,,We hebben een aantal acties op de rol staan die samen met partner Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) georganiseerd worden. Het zaadje om samen op te trekken met het KWF was al een tijd geleden geplant, dit jaar wordt de samenwerking officieel bekendgemaakt. Het KWF bedenkt en faciliteert acties, wij moeten het zelf lokaal organiseren."


Het KWF steunt vooral wetenschappelijk onderzoek?


,,Klopt, dat doen ze nog steeds. Maar meer mensen overleven na kanker, het is geen dodelijke ziekte meer maar een chronische ziekte geworden. Dit vereist een andere aanpak, namelijk datgene wat wij doen: het verlenen van psychosociale zorg. Dit levert andere vragen en antwoorden op."


Wat bieden jullie nieuwe vrijwilligers?


,,In februari 2022 starten we speciale workshops waarbij we fondsenwervers kennis laten maken met onze organisatie en ze op weg helpen.


Aanmelden kan via 06 - 55 73 61 30 of gonda.peters@thha.nl
Bron: www.ad.nl