Inloopmiddag voor nabestaanden in Toon Hermans Huis Amersfoort. / Elke tweede maandag van de maand ( t/m 8 juni 2020 ).

13-01-2020 13:30

Inloopmiddag voor nabestaanden:

Elke maand vindt een ontmoetingsmiddag plaats voor mensen die een dierbare verloren hebben aan kanker.


Mensen die een naaste aan kanker hebben verloren, hebben vaak veel te verwerken. Niet alleen is er het definitieve afscheid, met alle heftige gevoelens die dat met zich mee kan brengen. Maar ook betekent dit verlies dat er ook een einde is gekomen aan een vaak intensieve periode van ziek zijn en verzorging.


Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen in een vergelijkbare situatie met elkaar ervaringen uitwisselen en steun en herkenning vinden.


Het THHA wil graag een plaats zijn waar nabestaanden elkaar in informele sfeer kunnen ontmoeten.


Er is tijd, ruimte en respect voor ieders persoonlijke ervaringen en wensen: Een luisterend oor, je verhaal vertellen, een verhelderende vraag, een ontspanningsoefening, ruimte voor stilte of wat ook maar behulpzaam kan zijn.


Wanneer:

Iedere 2e maandagmiddag van de maand van 13:30 tot 15:30 uur.


  • 13 januari 2020


  • 10 februari 2020


  • 9 maart 2020


  • 13 april 2020


  • 11 mei 2020


  • 8 juni 2020


Begeleiding:

Tineke van Diggelen (vervangt Ellen Lith wegens ziekte)


Kosten:

Gratis.


Aanmelden:

Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.


Adres:

Toon Hermans Huis Amersfoort,

Regentesselaan 39,

Amersfoort.
Bron: www.thha.nl